براساس نظرسنجی «مؤسسه دموکراسی اسرائیل»، اکثریت اسرائیلی‌ها بر این باورند که در اسرائیل معیار یهودی بودن بر دموکراسی برتری دارد و این یک شاخص منفی به‌شمار می‌رود. در این میان یکی از موارد شگفت‌آوری که در این نظرسنجی فاش شده، این است که ۵۱ درصد عرب‌ها و ۸۸ درصد یهودیان اسرائیل «به یهودی بودن خود افتخار می‌کنند».
به گزارش الشرق الاوسط، در این نظرسنجی آمده‌است: فقط ۲۸ درصد افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند معتقدند که در اسرائیل بین یهودیت و دموکراسی تعادل وجود دارد، در حالی که ۴۵٫۵ درصد بر این باورند که یهودیت بیش از حد قدرتمند است و ۲۱ درصد دیگر گفتند که دموکراسی برتری دارد. ۶۱ درصد از یهودیان سکولار یهودیت و ۵۹ درصد یهودیان دموکراسی را برتر دانستند.
همچنین ۷۰ درصد عرب‌ها، ۷۵ درصد از صهیونیست‌های چپ‌گرا، ۵۵ درصد احزاب میانه‌رو و ۲۸ درصد راست‌گرایان که در نظرسنجی شرکت کردند، بر این باورند که دموکراسی در اسرائیل در معرض خطر شدید است.
اسرائیلی‌ها خود معتقدند که به سیاست بسیار علاقه‌مند هستند، این در حالی است که ۶۸ درصد آنها به سیاست اهمیت می‌دهند، این آمار در بین عرب‌ها یک سوم است، یعنی یک سوم عرب‌ها به سیاست توجه دارند، به طوری که ۵۴ درصد یهودیان و ۲۷ درصد عرب‌ها در سال جاری در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته‌اند.
با این وجود ۷۹ درصد افرادی که به سؤالات نظرسنجی پاسخ داده بودند، احساس می‌کردند که تأثیر آنها بر دولت بسیار کم یا هیچ تأثیری ندارند و ۵۶ درصد آنها نیز گفته اند که اعضای کنیست وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
در خصوص اعتماد شهروندان به مؤسسه‌ها، ۸۹ درصد به ارتش و ۶۱ درصد آنها به رووین ریولین، رئیس‌جمهور اسرائیل اعتماد دارند و دیوان عالی کشور نیز با کسب درصد نسبتاً خوب ۵۲ درصد اعتماد شهروندان را جلب کرده‌است.
۵۳ درصد اسرائیلی‌ها وضعیت اقتصادی اسرائیل را خوب یا خیلی خوب قلمداد کردند، این در حالی است که ۲۹٫۵ درصد آن را متوسط و ۱۶ درصد نیز شرایط اقتصادی را بد یا خیلی بد دانستند. در بعد فردی نیز ۸۳ درصد یهودیان و ۶۴ درصد عرب‌ها گفتند که وضعیت اقتصادی و شرایط مالی آنها خوب یا خیلی خوب است.
بنا به نظر برگزارکنندگان این نظرسنجی، در ۱۶ سال اخیر برای اولین بار است که تنش بین شهروندان یهودی و عرب‌ها به رتبه دوم (۳۹ درصد) کاهش یافته‌است، در حالی که تنش بین صهیونیست‌های راست‌گرا و چپ‌گرا با ۳۲ درصد رتبه اول را به خود اختصاص داده‌است. اما برای عرب‌ها تنش با یهودیان هنوز در رتبه اول قرار دارد.