این شروط روز گذشته و به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد انقلاب استقلال اعلام شد

الجزایر: بوعلام غمراسه

دولت الجزایر از قراردادن پیش‌شرط برای عادی‌سازی کامل روابط با فرانسه به دلیل حل و فصل نشدن پرونده‌های گذشته و تاریخ استعمار خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، طیب الزیتونی، وزیر مجاهدان الجزایری روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت: «این شروط در راستای تغییر موضع پاریس و قضاوت مثبت آن در خصوص چهار پرونده مربوط به دوران استعمار فرانسه در الجزایر تعیین شده‌است».
زیتونی گفت: «وزارت به شدت در حال پیگیری این چهار پرونده است، چرا که به مثابه پیش‌شرط توسعه روابط الجزایر و فرانسه در تمامی زمینه‌ها به‌شمار می‌رود».
الزیتونی اظهار کرد: «بازگرداندن آرشیو انقلاب آزادی بخش الجزایر از فرانسه در رأس این پرونده‌ها قرار دارد، به طوری که تاکنون کمیته‌های مشترکی بین دو کشور جهت رسیدن به راه‌حلی در این زمینه تشکیل شده‌است». اما پاریس به شدت از بازگرداندن اسناد انقلاب آزادی بخش الجزایر امتناع می‌ورزد و این اسناد را اسرار محرمانه دفاع خود می‌دانند و در دو سال گذشته پاریس تنها بخشی از این اسناد را تحویل الجزایر دادند.
الزیتونی افزود: «پرونده دیگری که ما به شدت پیگیر آن هستیم، بازگرداندن جمجمه‌های رهبران مقاومت استعمار الجزایر است، این جمجمه‌های شهدا در موزه ملی فرانسه در پاریس نگهداری می‌شود».
وی همچنین با اشاره به دوران استعمار فرانسه گفت: «دولت الجزایر به دنبال دریافت خسارت‌های مالی از پاریس برای خانواده‌های متضرر از آزمایش های هسته‌ای فرانسه در جنوب الجزایر است».
وی در ادامه توضیحات خود گفت: «پرونده چهارم که ما به عنوان پیش‌شرط عادی‌سازی روابط با پاریس گذاشتیم؛ بازپرداخت خسارت به خانواده‌های کسانی که در طول جنگ آزادسازی «مفقود الأثر» شدند، این مفقودان تقریباً ۲۲۰۰ نفر هستند. آنها احتمالاً بر اثر شکنجه در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جان باختند، اما فرانسه حاضر به پذیرش آن نیست».