۹۹% از ساکنان غرب نمی توانند «راه شیری» را ببینند

آلودگی نوری ستارگان راه شیری را از دید ساکنان اروپا و آمریکا پنهان می کند – عکس از واشنگتن پست

آلودگی نوری ستارگان راه شیری را از دید ساکنان اروپا و آمریکا پنهان می کند – عکس از واشنگتن پست

گروهی از دانشمندانی که  آخرین کتاب «اطلس» در مورد مشکل آلودگی نوری در اطراف جهان را گرد آوردند می گویند ۴ نفر از هر ۵ نفر در روی کره زمین، از جمله ۹۹ درصد از ساکنان ایالات متحده و اروپا در آلودگی نوری زندگی می کنند و نمی توانند «راه شیری» را ببینند.

دانشمندان همچنین کشف کردند بیش از یک سوم از جمعیت جهان حتی در شب های صاف و آرام دیگر قادر به دیدن ستاره نیستند، و آلودگی نوری در برخی از کشورها به سطح بالایی رسیده است تا حدی که مردم را از دیدن آسمان به وضوح در شب به علت تاری نور کاذب منع می کند. بر اساس تحقیقات «اطلس» آلودگی جدید نوری در جهان، بیش از ۸۰ درصد از جمعیت جهان در زیر آسمانی پر از چراغ های صنعتی زندگی می کنند.

اما در غرب اروپا هنوز مناطق بسیار کمی به ویژه در اسکاتلند، سوئد، نروژ، و بخش هایی از اسپانیا و اتریش وجود دارد که نسبتاً شاهد آلودگی کمتری بر اثر آلودگی های صنعتی هستند.