«انصار الله» وزرای حکومت بحاح را تهدید می کنند و «خلیج» از رسیدن هادی به عدن استقبال می کند

محمد علی الحوثی

محمد علی الحوثی

«کمیته عالی انقلابی»، که حوثی ها پس از کودتا بر علیه مشروعیت آن را برای اداره امور کشور تشکیل داده بودند، در قصر ریاست جمهوری در پایتخت یمن تشکیل جلسه خواهد داد. این در حالی است که محمد علی الحوثی، که حوثی ها او را به عنوان حاکم فعلی یمن می دانند در این جلسه شرکت نخواهد داشت.

یک روز پس از منتشر شدن اخباری مبنی بر عزل رئیس حوثی ها از پست خود، به تصمیم عبدالملک الحوثی رهبر جماعت «انصار الله»، و تعیین یوسف الفیشی که ریاست جلسات قصر ریاست جمهوری را به عهده دارد، وی ناپدید شده است. در همین حال گزارش هایی از بروز اختلافات درون جنبش به گوش می رسد.

از سوی دیگر، روز گذشته حوثی ها، وزرای حکومت مستعفی به ریاست خالد بحاح را تهدید کردند که آنها را به اتهام شورش و ارتباط با طرف های خارجی، به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. این جنبش همچنین پس از اینکه وزرا حاضر به بازگشت به کار خود نشدند آنها را تهدید کرد که پروندهای فساد آنها را، به استثنای وزیر دارایی، رو خواهد کرد. در همین حال شبه نظامیان حوثی، وزیر صنعت را به هنگام ترک صنعا و رفتن به عدن بازداشت کردند.

عبدربه منصور هادی، به نوبه خود، جلسات خود را برای مرتب سازی مرحله آینده ادامه داد.برخی منابع به «الشرق الأوسط» گفتند که هادی امروز با هیئتی به نمایندگی ۷ حزب دیدار خواهد کرد تا برای جلوگیری از سقوط دولت و ادامه روند حکومتی و همچنین درباره گفتگوهایی که تحت نظارت سازمان ملل انجام می شود، تصمیماتی اتخاذ کنند. این منابع تأکید کردند که اعضای این هیئت بر ضرورت انتقال گفتگوها به شهری غیر از صنعا تأکید دارند و گمان می رود که این شهر، تعز باشد.

در همین راستا، شورای همکاری خلیج، از خروج هادی از حصر خانگی در صنعا و رسیدن وی به عدن استقبال کرد و آن را گامی مهم برای «تأکید مشروعیت» دانست.