دولت یمن از امضای یادداشت تفاهم بین شبه نظامیان حوثی و سازمان ملل برای «سازماندهی پروازها برای تخلیه موارد اضطراری» به صنعا ابراز نارضایتی کرد.

معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی دولت قانونی یمن روز یکشنبه (۱۶ سپتامبر) گفت «توافق میان سازمان ملل و گروه حوثی برای خروج مجروحان و بیماران به صنعا تحول خطرناک و نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل است.»

الاریانی در توییتر خود نوشت «توافق بین شبه نظامیان حوثی ایرانی و لیزا گراند هماهنگ کننده امور بشر دوستانه در یمن بر سر ایجاد به اصطلاح پل هوایی برای انتقال مجروحان تحول خطرناکی به شمار می رود که از میزان حمایت لیزا گراند از حوثی ها حکایت می کند. این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی درباره بحران یمن تلقی می شود.»

وزیر اطلاع رسانی یمن در توییت دیگری نوشت «شبه نظامیان حوثی که از طریق فشار به دولت قانونی و ائتلاف عربی و جامعه جهانی نتوانستند کارشناسان حزب الله و ایران و سران حوثی را از کشور خارج کنند و نیز نتوانستند شرکت در گفتگوهای ژنو ۳ را به خروج این افراد گره بزنند حالا هماهنگ کننده امور انسانی در یمن توافقی با آنها امضا می کند. حوثی ها از این طریق می توانند سران خود و کارشناسان حزب الله و ایران را با ادعای موارد اضطراری به خارج منتقل کنند.»

الاریانی در سومین توییت خود گفت «آیا هماهنگ کننده امور انسانی در یمن می خواهد با این کار به شبه نظامیان حوثی به خاطر به شکست کشاندن گفتگوهای صلح و طولانی کردن این بحران و جنگ و تداوم رنج و بدبختی مردم یمن جایزه دهد؟ مگر حوثی ها نمی خواستند تا با ناکام کردن گفتگوهای ژنو در خارج از روند گفتگو با دولت قانونی امتیاز بگیرند؟

او در ادامه گفت «توافق هماهنگ کننده امور بشر دوستانه در یمن و شبه نظامیان حوثی در تعارض با قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ قرار دارد. در این قطعنامه به طور واضح به بحران میان دولت قانونی و کودتاچیان اشاره شده است. بنابراین، دولت یمن تحت هیچ شرایطی در وظیفه خود برای دفاع از منافع مردم و اقدامات مناسب در این زمینه فروگذار نمی کند.»

گروه تروریستی حوثی و سازمان ملل روز شنبه (۱۵ سپتامبر) بر سر «انتقال موارد اضطراری و بیماران بدحال» به صنعا به توافق رسیدند.

این توافق که به امضای هشام شرف وزیر امور خارجه دولت کودتاچی حوثی ها و لیز گراند هماهنگ کننده امور بشر دوستانه در یمن رسیده بر سازماندهی پروازها برای تخلیه مجروحان و بیماران بد حال و موارد اضطراری به خارج یمن تاکید می کند. این پروازها که زیر نظر سازمان ملل قرار دارد از روز سه شنبه (۱۸ سپتامبر) آغاز و تا شش ماه دیگر ادامه دارد.