دست سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم -عکس از آسوشیتد پرس

دست سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم -عکس از آسوشیتد پرس

در اصطلاحات نظامی آمریکایی روز دی (D-Day) روزی است که یک عملیات بزرگ حمله در جنگ قرار است آغاز شود. اما روز ۶ ژوئن سال ۱۹۴۴ معروف ترین روز دی است که از آن به عنوان معروف ترین روز در جنگ جهانی دوم هم یاد می شود.

نیروهای متفقین در این روز به اروپا حمله کردند تا این سرزمین را از اشغال نازی ها آزاد کنند. این عملیات که قریب به دو ماه به طول انجامید، متفقین پیروز شدند و فرانسه را از اشغال نازی ها آزاد کردند. یک سال پس از این واقعه آلمان اعلام شکست کرد و همین امر بر اهمیت این روز افزود.

در ماه ژوئن ژنرال آیزنهاور و مارشال مونتگمری انگلیسی برای پیاده شدن در ساحل نرماندی جلساتی تشکیل دادند. نرماندی منطقه ای در شمال غربی فرانسه است. قوای مهاجم تصمیم گرفت که تهاجم سراسری خود در جبهه نرماندی را در بامداد روز ۶ ژوئن ۱۹۴۴ که هوا تا حدی مه آلود بوده و آلمان‌ها قدرت دیدشان بر سطح دریا بسیار اندک است، انجام دهند و روز حمله را با نام رمز روز دی (D-Day) نامیدند.

توپخانه مرویل در نرماندی ۷۰ سال پیش دیوار دفاعی آلمان ها بود که قاره اروپا را از حمله متفقین دور نگاه می داشت. این توپخانه از موقعیت استراتژیکی حساسی برخوردار و یکی از نخستین مواضعی بود که در روز فرود نیروهای متفقین که به «روز دی» شناخته می شود فتح شد.

در این عملیات قوای متفقین تهاجم سراسری خود در جبهه نرماندی را در نیمه شب ۶ ژوئن ۱۹۴۴ که هوا تا حدی مه آلود بود و آلمان ها قدرت دیدشان بر سطح دریا اندک بود انجام دادند.

شهردار مارویل از این روز به عنوان یک «کابوس» یاد می کند و می افزاید: «سحرگاه روز دی هوا مه آلود بود و نیمی از چتربازان خیلی دور و در شرق، در باتلاق فرود آمدند. آنها در باتلاق فرو رفتند و تنها ۱۵۰ تن از ۷۰۰ چترباز توانستند به قرار برسند. این ۱۵۰ نفر با اسلحه و چاقو خود را به مقابل توپخانه رساندند.»

پس از این حمله تنها ۷۵ بریتانیایی جان بدر بردند و ۲۰ آلمانی کشته شدند و ۲۲ آلمانی دیگر نیز به اسارت گرفته شدند.

رژه سربازان اسکاتلندی در بریتانیا در مراسم روز دی - عکس از آسوشیتد پرس

رژه سربازان اسکاتلندی در بریتانیا در مراسم روز دی – عکس از آسوشیتد پرس

آرامگاه آلمان ها در فرانسه - عکس از آژانس عکس خبری اروپا

آرامگاه آلمان ها در فرانسه – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

تاج های گل در مراسم روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

تاج های گل در مراسم روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

نیروهای پاراشوت پرچم آلمان را به احتزاز در آوردند -عکس از آژانس خبری فرانسه

نیروهای پاراشوت پرچم آلمان را به احتزاز در آوردند -عکس از آژانس خبری فرانسه

نیروهای آمریکایی مراسم روز دی را گرامی داشتند - عکس از آژانس خبری فرانسه

نیروهای آمریکایی مراسم روز دی را گرامی داشتند – عکس از آژانس خبری فرانسه

از چپ به راست: الن و دوروتی لویتسکی پرستار و سرباز جنگ جهانی – عکس از آژانس خبری فرانسه

از چپ به راست: الن و دوروتی لویتسکی پرستار و سرباز جنگ جهانی – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

ملکه بریتانیا برای سفر به فرانسه برای شرکت در مراسم روز دی در ترمینال قطار حاضر شد - عکس از رویترز

ملکه بریتانیا برای سفر به فرانسه برای شرکت در مراسم روز دی در ترمینال قطار حاضر شد – عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس رویترز

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس رویترز

ولیعهد بریتانیا در مراسم بزرگداشت روز دی - عکس  آسوشیتد پرس

ولیعهد بریتانیا در مراسم بزرگداشت روز دی – عکس آسوشیتد پرس

ملکه بریتانیا برای شرکت در مراسم روز دی وارد فرانسه شد - عکس از آژانس خبری فرانسه

ملکه بریتانیا برای شرکت در مراسم روز دی وارد فرانسه شد – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی – عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی - عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی – عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی - عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی – عکس از رویترز

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

ملکه بریتانیا در مراسم روز دی با رییس جمهور فرانسه دیدار کرد - عکس از آژانس خبری فرانسه

ملکه بریتانیا در مراسم روز دی با رییس جمهور فرانسه دیدار کرد – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی – عکس از آژانس خبری فرانسه

مانور نظامی در روز دی - عکس از آسوشیتد پرس

مانور نظامی در روز دی – عکس از آسوشیتد پرس