روزنامه کیهان

روزنامه کیهان

در شرایطی که سال‌هاست سفارت آمریکا یا به تعبیر دقیق‌تر، «لانه جاسوسی» در کشورمان اجبارا تعطیل شده است مجمو‌عه‌ای از مدارس تحت مدیریت واحد بنیادی وابسته به «آژانس توسعه ملی آمریکا» در تهران و برخی شهرستان‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند.

به گزارش روزنامه کیهان، در شرایطی که سال‌هاست سفارت آمریکا یا به تعبیر دقیق‌تر، «لانه جاسوسی» در کشورمان اجبارا تعطیل شده است مجمو‌عه‌ای از مدارس تحت مدیریت واحد بنیادی وابسته به «آژانس توسعه ملی آمریکا» در تهران و برخی شهرستان‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند.

«مدرسه الف» و «مدرسه کارآفرینی خ» با انگیزه شبکه‌سازی و مهندسی اجتماعی جوامع زنان، معلمان و گروه‌های هدف مورد نظر آمریکا در ایران، از سال ۱۳۸۸ با بکارگیری مجموعه‌ای از نیروهای بومی با مدیریت رسمی آمریکایی تشکیل گردیده‌اند.

این دو مدرسه و چند نهاد به ظاهر مردمی دیگر بر اساس مستنداتی غیر قابل انکار با حمایت تشکیلاتی و بودجه مرکزی به نام «بنیاد اوراسیا» در کشور شکل گرفته و اکنون به واسطه اجرای دقیق جزوات و برنامه‌های نهادهای آمریکایی وابسته به وزارت خارجه آمریکا، متاسفانه در پاره‌ای از موارد با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از ضریب نفوذ مناسبی نیز در اقشار مورد نظر برخوردار گردیده‌اند.

از برگزاری جلسات حل تعارض و ترویج فرهنگ صلح که در نهادهای فراماسونری جهانی مفاهیم آن کلاسه‌بندی شده است برای معلمان و دانشجویان ایرانی، تا حمایت از تشکیل بنگاه‌های اقتصادی به نام کارآفرینی با هدف شبکه‌سازی اقتصادی و سرپرستی مجموعه‌هایی قابل پایش در حوزه اقتصاد برای زنان سرپرست خانوار و مهاجرین روستایی! همه این موارد اقداماتی هوشمندانه است که با هدف فرهنگ‌سازی و ایجاد تغییراتی بنیادین در سیاست و اقتصاد و فرهنگ جامعه ایرانی توسط این مراکز صورت گرفته و کماکان در حال انجام است.

«بنیاد اوراسیا» به عنوان نهادی که مدیریت تغذیه فکری و ساختاری و تزریق مالی پروژه‌های مدارس ذکر شده را برعهده دارد بر اساس اذعان صریح خود، وابسته به «آژانس توسعه ملی آمریکا» می‌باشد، USAID یا آژانس توسعه ملی آمریکا بر اساس آنچه در اساس نامه نظامی آن ذکر شده، به منظور حمایت از اهداف ژئوپولیتیکی آمریکا و تامین منافع دستگاه سیاست خارجی این کشور ایجاد شده است. این مرکز نظامی مستقیما تحت نظر رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کند.

هم‌اکنون بسیاری از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا دوره‌های مخصوص کاری خود را با هدف آشنایی با راهکارهای مهندسی اجتماعی جوامع حریف و کشف و تبیین مسیرهای نفوذ نرم، در آژانس توسعه ملی آمریکا می‌گذرانند.

جالب توجه است که مدیران «برنامه ایران» بنیاد اوراسیا وابسته به USAID، پیش‌ از این در یک مجموعه نفتی رانتی ایرانی که در اخبار ویژه مرتبط با پرونده کرسنت در کیهان به آن پرداخته بودیم دوره‌‌های «مدیریت سازمان‌های مردم نهاد» را گذرانده‌‌اند و هم‌‌اکنون مستقیما و به صورت علنی با وزارت خارجه آمریکا همکاری می‌کنند! اشایان ذکر است در سایت آژانس توسعه ملی آمریکا هیچ نشانی از فعالیت این سازمان در ایران وجود ندارد.

گفتنی است پیش از این نیز کیهان خبر سفر سفیران غیررسمی «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» با دعوت رسمی وزارت خارجه و به میزبانی «دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی» به ایران را افشا کرده بود. پرونده فعالیت‌های بزرگ‌ترین نهاد مهندسی اجتماعی و جاسوسی محیطی وزارت خارجه آمریکا در ایران به زودی درکیهان گشوده خواهد شد.