کویت: الشرق الاوسط

رئیس پارلمان (مجلس امت) کویت، مرزوق الغانم، از تعلیق عضویت دو نماینده پارلمان این کشور، ولید الطباطبائی و جمعان الحربش، پس از تصویب و موافقت این پارلمان، خبرداد.
این تصمیم زمانی اعلام شد که دیوان عالی کشور، در جلسه ۱۹ دسامبر سال گذشته، رای به عدم قانونی بودن ماده ۱۶ لائحه داخلی پارلمان کویت، که به موجب قانون ۱۲، سال ۱۹۶۳ تصویب شد، صادر کرد. این مسئله بدین معناست که عضویت دو نماینده پارلمان نامبرده باطل می‌شود. نامبردگان به جرم تجاوز به پارلمان کویت، به حبس محکوم شدند اما پارلمان رای به ابقای عضویت آنها داده بود.
الغانم در جلسه روز گذشته پارلمان بیان کرد که «به موجب ماده ۵۰ قانون انتخابات، و ماده ۱۸ لائحه داخلی مجلس، پارلمان کویت کرسی پارلمانی ولید الطباطبائی و جمعان الحربش را خالی و بی‌نماینده تلقی می‌کند؛ و این تصمیم مورد تصویب پارلمان واقع شده‌است».
الغانم افزود: «از جمله دلایل این حکم این است که اگر یک نماینده به یک حکم نهایی محکوم شود که صلاحیت عضویت پارلمانی او را مخدوش کند، در این‌صورت او صلاحیت نهایی عضویت در آن را، به حکم قانون اساسی، ماده ۸۲، از دست می‌دهد. در صورت وقوع چنین مسئله‌ای او بلاواسطه عضویت خود را از دست می‌دهد و نیازی به رای‌گیری پارلمان پیدا نمی‌شود».
این تصمیم از سوی ۱۸ نماینده، از مجموع ۵۸ نماینده پارلمان، رد شد. البته شایان ذکر است که پارلمان کویت در جلسه مورخ ماه اکتبر، تعلیق یا سلب عضویت این نمایندگان را رد کرده بود. این دو نماینده هم‌اینک در بیرون از کویت به‌سر می‌برند.
گفتنی است با اینکه پارلمان کویت پیشتر سلب عضویت نامبردگان را رد کرده بود، اما با حکم دیوان عالی دادگستری، در ۱۹ دسامبر، مبنی بر بی‌اثر بودن ماده ۱۶ لائحه داخلی مجلس، که حق سلب عضویت پارلمان را تنها به خود مجلس ارجاع می‌دهد، این حکم اجرایی شد.
دادگاه تجدید نظر کویت در ژولای گذشته حکم صادره خود در خصوص اعتدا به ساختمان پارلمان را بر ضد طباطبائی و حربش، و دو متهم دیگر، تأکید کرد و برای متهمان ۳ سال و نیم حبس صادر کرد. بلافاصله پس از این حکم نامبردگان از کویت خارج شدند.