مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

بسیاری از کودکان مهاجر افغان به ایران، به دلیل نداشتن کارت اقامت از تحصیل در مدارس بازمانده اند و اجازه تحصیل در این کشور را ندارند، اما مدرسه امام رضا به کمک این پناهنده های کوچک آمده است تا از ابتدایی ترین حقوق شهروندی که در منشور حقوق بشر هم آمده، باز نمانند.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا به همت انجمن حمایت از کودکان و زنان پناهنده (حامی) زمستان سال ۱۳۸۹ شمسی در غرب تهران و در منطقه کن آغاز به کار کرده است.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

این مدرسه هم اکنون ۲۰۵ مهاجر کوچک غیر قانونی را در خود جای داده است که بسیاری از آن ها در صورت نبود این مدرسه، در بهترین شرایط باید در خیابان های تهران دستفروشی می کردند.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

معلمان این مدرسه افغان ها هستند که در کنار درس ریاضی و علوم، مهارت هایی را هم به این دانش آموزان یاد می دهند تا در آینده بتوانند برای خود کاری دست و پا کنند.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

۷۳ درصد دانش آموزان این مدرسه کودکان کار هستند که به طور ناخواسته از ابتدایی ترین حقوق خود بازمانده اند و کمک ترین کمک به آن ها اجازه تحصیل است.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

در این مدرسه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان به کودکان افغان آموزش داده می شود تا تعلقات خود را به کشور مادری خود از دست ندهند.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

به گزارش خبرگزاری های ایران، عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور وقت ایران در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۱ شمسی ، آمار رسمی پناهندگان افغانی در ایران را ۸۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اکنون ۴۶۰ هزار افغانی روادید و اجازه اقامت در ایران را دریافت کردند.

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی