کلیسایی در مصر

کلیسایی در مصر

کلیسای مسیحیان قبطی مصر تهدید کرد که پیش نویس قانون اساسی این کشور را به دلیل انتخاب واژگان در قانون اساسی برای توصیف یهودیان و مسیحیان رد خواهد کرد.

سامح فوزی، نماینده پیشین مجلس مصر در زمان محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، در گفتگو با شرق پارسی نگرانی اصلی مسیحیان را ماده ۲۱۹ قانون اساسی می داند.

به گفته وی این ماده پیشنهادی شریعت را رکن قانون می داند و ماخذ عمده اهل سنت از منابع قانون به شمار می رود.

ماده ۲۱۹ قانون اساسی اصول شریعت اسلامی و قواعد اصولی و فقهی آن را را ادله کلی می خواند و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت است.

فوزی بر این باور است که از آن جایی که مسیحیان برای به ثمر نشستن این انقلاب بسیار از خودگذشتگی کردند، نگرانی اصلی آنان این است با وجود آن که در آینده این ماده از قانون اساسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

سامح فوزی نماینده پیشین مجلس مصر در زمان مرسی

سامح فوزی نماینده پیشین مجلس مصر در زمان مرسی

وی افزود: «از سال ۱۹۲۳ طبق قانون اساسی مصر، اسلام دین رسمی کشور بوده و هیچ کسی نگرانی از این بابت ندارد. اما تعابیری که می شود از این بند کرد می تواند به نفع یا ضرر هر گروه یا مذهبی استفاده شود.»

یکی از ۵۰ عضو تهیه پیش نویس قانون اساسی به الشرق الاوسط عربی فاش کرد عبارت “اهل کتاب” موضوع حساس در این باب بوده است. وی که خواست نامش فاش نشود گفت: «این تفاوت دیدگاه در استفاده از عبارت “اهل کتاب” بود که به مسیحیان و یهودیان اشاره داشت. این دو اقلیت عمده این عبارت را اهانت آمیز خواندند.»

یکی از اعضای یکی از کلیساهای مصر که عضو کمیته تنظیم پیش نویس قانون اساسی نیز به الشرق الاوسط گفت احتمال آن وجود دارد که کلیسای مسیحیان قبطی از شهروندان مصری بخواهند به این قانون اساسی رای ندهند.

قانون اساسی مصر ماه دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود.

این عضو کمیته نیز خواست نامش فاش نشود علت این امر را «نقض قانون از سوی حزب سلفی النور» خواند.

وی افزود: «حزب سلفی النور همراه با الازهر چنین بحثی در بند ۳ پیش نویش را آغاز کردند و بالواقع آن را از قانون اساسی که در سال ۲۰۱۲ تنظیم و تصویب شده بود برداشتند.»

بند ۳ قانون اساسی «اصول و مبادی اهل کتاب» را به عنوان «منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی» شناخته است.

مسیحیان مصر عبارت «اهل کتاب» را رد کردند ترجیح می دهند که از عبارت «غیرمسلمان» استفاده شود.