دانشگاه آمریکایی به‌خاطر کونگرس غرفه خود را می‌بندد

قاهره: ولید عبدالرحمن

وجود کتاب «بیانات منقول» از امام حسن البنا، بنیادگذار جماعت اخوان المسلمین، که حکومت سیسی آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، باعث شد که مجادلاتی در خصوص وجود این کتاب شکل گیرد. این کتاب در غرفه‌ای مغربی پیدا شد. اسلام بیومی، مدیر نمایشگاه‌های مصری، در هنگام بازدید از نمایشگاه، تعداد پنج نسخه از این کتاب را مشاهده کرد، و فوراً دستور داد که مسئولین این نمایشگاه سراسیمه آن را مصادره کنند.
یکی از مسئولین این نمایشگاه در گفتگو با «الشرق الاوسط» بیان کرد که مسئولین نمایشگاه ضوابط مشارکت انتشاراتی‌ها را در یک جزوه ذکر کردند و به موجب آن بیان کردند که نمایش هر کتابی که برای امنیت کشور تهدید باشد خلاف قوانین این نمایشگاه است، و مشاهده چنین کتاب‌هایی این حق را به مسئولین نمایشگاه می‌دهد که در جا اقدام به مصادره آن کنند.
هیثم الحاج علی، رئیس هیئت عمومی کتاب، یعنی نهاد مسئول تشکیل نمایشگاه، بیان کرد که «تیم اداره کننده این نمایشگاه از وجود هر گونه کتاب‌های بنیادگرا که ضد امنیت کشور و جامعه است، ممانعت می‌کند». شایان ذکر است که تیم‌های کنترل این نمایشگاه به صورت فزاینده تلاش می‌کنند هر گونه کتاب مخالف با حکومت سیسی را جمع‌آوری و مصادره کنند.
در این دوره از نمایشگاه قاهره تعداد ۷۴۸ انتشارات از همه جهان به‌طور مستقیم مشارکت می‌کنند و تعداد ۵۲۵ ناشر دیگر از طریق نمایندگان، به‌طور غیر مستقیم شرکت دارند. بدین ترتیب تعداد شرکت کنندگان کلی در این نمایشگاه به عدد ۱۲۷۳ می‌رسد و از ۳۵ کشور به قاهره آمدند.
این در حالی است که دانشگاه آمریکایی قاهره غرفه خود در این نمایشگاه را تا اطلاع ثانوی بست. این دانشگاه در بیانیه‌ای که بر سر در این غرفه زد، اعلام کرد که به‌دلیل تعلیق هزینه مالی این غرفه، از سوی مجلس عموم آمریکا (کونگرس) این غرفه تا اطلاع ثانوی بسته باقی می‌ماند تا اینکه بار دیگر حکومت آمریکا شروع به‌کار کند.
شایان ذکر است که تعلیق عمل حکومت آمریکایی از یک ماه پیش تا الان استمرار داشته و این مسئله ناشی از آن است که مجلس عوام آمریکا از تأیید بودجه پیشنهادی ترامپ سرباز زده‌است. در این بودجه هزینه‌های کشیدن دیواری در مرز آمریکا و مکزیک در نظر گرفته شده و همین مسئله موجب شد که نمایندگان دمکرات مجلس به شدت با آن مخالفت کنند و تصویب آن را به تعویق اندازند. ترامپ در فعالیت انتخابی خود وعده داده بود که پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا برای جلوگیری از مهاجرت پناهندگان مکزیکی دیواری آهنین در مرز میان دو کشور وضع کند.
رئیس هیئت عمومی مصر، دربارهٔ تعلیق عمل غرفه کتاب دانشگاه آمریکایی قاهر، بیان کرد که دانشگاه آمریکایی پیشتر درخواست شرکت در این نمایشگاه را برای ما، مانند روال هر دوره، ارسال کرد و هزینه‌های مشارکت را پرداخت کرد؛ و تعلیق عمل این غرفه برای ما یک حادثه ناگهانی است. هر چند که نحوه کار این غرفه به دانشگاه مربوط است و ربطی به ما ندارد، از این رو هیئت عمومی مصر مسئولیتی در این خصوص ندارد.