از دیالی به بصره… دولت عبادی بر «فلز داغ»

حیدر العبادی نخست وزیر عراق

حیدر العبادی نخست وزیر عراق

روز گذشته دولت عراق تصمیم گرفت که در حقوق و مزایای کارمندان ارشد دولتی و کسانی که درجات ویژه دارند و حقوق و کمک هزینه های خاص ریاست جمهوری را دریافت می کنند از جمله حقوق و کمک هزینه های معاونان و مشاوران آن ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

بر اساس تصمیم شورای وزیران در جلسه روز گذشته خود، کاهش میزان حقوق به شرح زیر است: «نخست وزیر و معاونان وی به میزان ۵۰ درصد. ومیزان دریافتی رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان به اندازه حقوق و کمک هزینه های نخست وزیر است».

از سوی دیگر، و در حالی که دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق پس از سرنگونی نوری المالکی نخست وزیر پیشین، به پایان اولین سال خود در نهم سبتامبر (شهریور) آینده نزدیک می شود، اما آن طور که از حوادثی که در عراق به چشم می خورد، از نظر امنیتی و اقتصادی بر فلزی داغ قرار گرفته است. به طوری که از دیالی در شمال گرفته که در جمعه گذشته کشتاری را شاهد بود، تا بصره در دورترین نقطه جنوب که مردم از کمبود برق به تنگ آمده اند و رهبران در دو استان خواستار اتخاذ اقدامات استثنایی برای معالجه مشکلات آن ها شده اند که ممکن است پیامدهایی را بر تمامی عراق بر جا بگذارد.