بنعمر احزاب را به تقدیم دیدگاههای خود برای شکل قدرت دعوت می کند

گوشه ای از تظاهرات ضد حوثی ها در صنعا (رویترز)

گوشه ای از تظاهرات ضد حوثی ها در صنعا (رویترز)

پس از آنکه حوثی ها بر همه مؤسسات دولتی، حکومتی، نظامی، امنیتی و در رأس آنها وزارت دارایی و بانک مرکزی یمنی دست نهادند، کارکنان دولتی یمنی در نگرانی بزرگی به سر می برند.

یک مسؤل در دولت یمن به « الشرق الأوسط » گفت که در واقع، تصمیم گیری مدیریت دولتی، در دست کارکنان تکنوکرات یا مقامات دولتی نیست بلکه در دست حوثی ها است. وی افزود: «کادرهای اداری دوران رژیم علی عبدالله صالح، نقش بزرگی در تسهیل کار حوثی ها برای کنترل اهرم دولت به عهده دارند، زیرا تجربه و درایت کافی به امور مالی و اداری دارند، برخلاف عناصر شبه نظامیان که اکثراً بی سواد یا کم سواد هستند».

در همین راستا، جمال بنعمر، معاون دبیرکل سازمان ملل و مشاور ویژه وی در یمن، روز گذشته با تشکیل دهندگان و احزاب سیاسی امضا کننده بر توافقنامه صلح و همکاری دور تازه ای از گفت و گوها، برای خارج کردن یمن از بحران در پی استعفای عبدربه منصور هادی رئیس جمهور این کشور برگزار کرد. برخی منابع گفتند که بنعمر از احزاب خواست دیدگاه نهایی خود را برای حل سیاسی و شکل قدرت ریاستی و مکانیسک انتخاب آن را ارائه دهند.