قائم مقام سازمان میراث فرهنگی گفت: حکم داده شده درباره مالکیت کاخهای نیاوران و سعدآباد به بنیاد مستضعفان قابل برگشت است و تخلف از مصوبات شورای عالی فرهنگی تخلف از فرمان امام (ره) به حساب می آید.

مهدی حجت در گفتگویی با خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه برخی از افراد نسبت به انتخاب مدیران استانی گلایه دارند گفت: ما لیستی از افرادی که شایستگی انتخاب برای مدیریت میراث فرهنگی استانها داشته باشند را تهیه کرده ایم که از این افراد مدیر شایسته و یا مدیر متخصص انتخاب شود. آقای نجفی دستور داده اند که تمام رزومه این افراد در اختیار قرار بگیرد. هر هفته این فهرست را مطالعه می کند. در برخی از استانها شورای شهر یک فرد را معرفی کرده است که اگر آن فرد انتخاب نشود مدیر بعدی تحت فشار قرار خواهد گرفت برخی از این مسائل ما را ناچار می کند اگر مدیری متخصص نباشد به وجه مدیریتی او توجه کنیم.

در هر حال من به همه مدیران گفته ام که نوع فعالیت شما در بقای شما تاثیر دارد. مدیری که منصوب می شود اگر ظرف مدت ۴ ماه لیاقت خود را نشان دهد با او خداحافظی می کنم. در برخی از استان ها باید افرادی که انتخاب می شوند از نظر استاندار و یا شورای استانی دارای صلاحیت اخلاقی و اداری باشند.

وی ادامه داد: آقای نجفی در آموزش و پرورش افراد زیادی را می شناسد. اگر بحث، انجام کار تخصصی باشد نشان می دهد که از افراد متخصص باید استفاده شود. ایشان سه معاون خود را از افراد متخصص انتخاب کردند. در مدیریت استان ها نیز اگر کسی کار تخصصی نمی تواند انجام دهد باید مدیر لایقی باشد. ممکن است در برخی از استانها ۳۰ نفر معرفی شوند که برخی از آنها نیز از اداره آموزش و پرورش باشند ولی این افراد ملاک ما نیستند. صبر کنید تا در ۲ ماه آینده مجموع میران انتخاب شده مورد بررسی قرار گیرند. قطعا شناسنامه ما در انتخاب مدیران استانی بهتر می شود.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی درباره خبر دیگر خبرگزاری مهر مبنی بر اعلام رای دادگاه انقلاب در واگذاری مالکیت کاخهای سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان گفت: مطلب بسیار ساده است. حضرت امام فرمانی به شورای انقلاب دادند که درباره مجموعه اموال شاه تصمیم گیری کند. آن زمان این شورا تصمیم گرفت دو کاخ سعدآباد و نیاوران در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد وقت که مسئول موزه ها بود قرار گیرد و به عنوان کاخ موزه از آن استفاده شود. مخالفت با این امر قطعا مخالفت با دستور حضرت امام است. این موضوع جای بحث هم ندارد و مالکیت و بهره برداری آن توسط سازمان میراث فرهنگی بسیار روشن است.

وی گفت: شعبه ۶ دادگاه انقلاب مخصوص رسیدگی به احکام بنیاد مستضعفان است. به دوستان گفتم این موضوع را پیگیری کند. این حکم قابل برگشت است.

حجت درباره اینکه اعلام شده در سال ۲۰۱۴ پرونده آئین باران خواهی برای ثبت در فهرست میراث ناملموس پیشنهاد شده گفت: موظف بودیم از میان پرونده های پیشنهادی یک پرونده را انتخاب و برای ثبت در سال ۲۰۱۴ آن را معرفی کنیم. در این میان پرونده باران خواهی بیشترین امتیاز را می توانست کسب کند.

وی همچنین درباره اینکه سازمان میراث فرهنگی به تازگی اعلام کرده می تواند پرونده چوگان ایرانی را نیز برای ثبت جهانی پیشنهاد کند گفت: باید ببینیم که ثبت چوگان ایرانی چقدر ضرورت دارد. در این صد روز اخیر فهرستی از آثاری که ممکن است توسط کشورهای دیگر به یونسکو پیشنهاد شود تهیه کرده ایم. اگر مردم و جامعه بخواهند که چوگان ایرانی را به ثبت جهانی برسانیم باید پرونده آن را برای سال ۲۰۱۵ به یونسکو ارسال کنیم.