وسایل ارتباط جمعی تاثیر زیادی بر زندگی‌مان گذاشت و بسیاری از سلیقه‌های ما را دچار تغییر کرد.
عالم مد و مدگرایی که در سابق تنها در میان اهل تخصص و پشت درهای بسته دنبال می شد امروزه دیگر به صورت همگانی و از سوی تعداد زیادی از مردم جهان دنبال می شود.
اینک به محض اینکه صفحه اینستاگرام را بازبگشایی آخرین مدهای روز را مشاهده خواهیم کرد که در سابق توجهی بدان نمی کردیم.
البته دامنه تاثیر تنها در بازاریابی و تبلیغات خلاصه نمی شود و حتی انتخاب رنگ و شیوه طراحی را شامل شده است.
برای مثال رنگ مشکی دیگر زیاد استفاده نمی شود هر چند پرفروش ترین رنگ هاست.
ترجیج رنگ مشکی ناشی از آن است که این رنگ به زن زیبایی بیشتری می بخشد هر چند در زمینه های دیگر شکل مختلفی می گیرد.
برای مثال در طرح هایی که «گوچی» و «دوچی اند گابانا» عرضه می کنند با وجود همه غرابت آنها فروش خوبی به دست می آورند.
این طرح ها شکل زیبایی عرضه می کنند.
علاوه بر این بسیاری از طراحان به این نتیجه رسیدند که لباس مخصوص سفر برای مردم اهمیتی خاصی دارد و به همین خاطر به طراحی یکسری لباس های پرداختند که متناسب با سفرهای تفریحی یا رسمی مختلف باشد.
برخی از نهادهای متخصص در طراحی، پژوهشی را انجام داده اند که نشان می دهد بسیاری از جوانان به دلیل اینکه عکس های زیادی در طول سفر می گیرند و به نشر آنها در وسایل ارتباط جمعی اقدام می کنند از این رو داشتن لباس مناسب برای آنها اهمیت زیادی دارد.
همچنین توجه به اهمیت مسافرت و انتخاب لباس مناسب برای آن بسیاری از طراحان را واداشت حتی به شکل چمدان و کوله پشتی های مسافرت توجه کنند و آنها را با لباس طراحی شده هماهنگ سازند.
و این ها ناشی از آن است که وسائل جمعی در ظاهر افراد و انتخاب لباس تاثیر زیادی بر جای گذاشته است.