نمایی از کلیپ ویدئویی دو دختر جوان در مدح رژیم بشار اسد

نمایی از کلیپ ویدئویی دو دختر جوان در مدح رژیم بشار اسد

در این دوره و عصر، با تکثیر انلاین تصاویر و کلیپ های ویدئویی، به راحتی می توان مسحور چهره ای زیبا و صدایی دلنشین شد. بدین ترتیب بود که رسانه های غربی – که از تصاویر زشت مرگ و کشتار و ویرانی، مخابره شده از کشورهای ما خسته است – تحت تاثیر دو دختر سوری به نام های فایا و ریحان یونان قرار گرفت به طوری که کلیپ ویدئویی اشان با عنوان «برای کشورهای ما» به سرعت انتشار یافت و مورد استقبال دستگاه های رسانه ای غربی قرار گرفت.

این کلیپ ویدئویی، این دو دختر بسیار جذاب سوری را نشان می دهد در حالی که مانند فرشتگان در مقابل پس زمینه ای سفید ایستاده اند و یکی از آنها ترانه ای را درباره وطنش می خواند و دیگری شعری را می خواند در توصیف سختی های ملت سوریه و دیگران در منطقه در سال های اخیر.

در اینجا، معنای واقعی این ویدئو، ترانه و آن شعری که خواند شده، همگی در ورای پیچیدگی های تصویری این ویدئوی خوش ساخت قرار می گیرد و شخصیت های زیبایی که از وطن خود حرف می زنند – کشوری که اکنون منبع تصاویر و ویدئوهایی قتل و کشتار و وحشت است.

اینگونه است که رسانه های غربی می توانند در نهایت قلمرو سنتی خود را که در آن همواره دیگران به صلح دعوت می کنند، به دیگری تحویل دهند – به طور خاص دو دختر زیبای سوری که در سوئد زندگی می کنند و کلیپی ویدئویی را درباره رنج های مردم در خاورنزدیک، بغداد، بیروت و بیت المقدس منتشر می کنند، و پیامی «شرافتمندانه» را از امید و عشق برای کشور جنگ زده اشان، سوریه، می فرستند.

آنهایی که از این ویدئو استقبال کردند سوالی مهم را نادیده گرفتند. آیا این دو دختر واقعا خواستار ارزش های آزادی، حقیقت و صلح هستند، آنطور که بعضی رسانه های غربی می خواهند که ما باور کنیم؟

ما حتی هنوز به پاسخ بسیار مشابهی که این ویدئو از رژیم سوریه و رسانه های خود متحدانش دریافت کرده اشاره نکرده ایم.

پس بگذارید کمی عمیق تر مساله را بررسی کنیم و به سرعت خواهیم فهمید این ویدئو و پیام ورای آن چه اندازه پوچ است.

این یک راز نیست که این دو دختر که مطبوعات خارجی و صدها هزار نفر دیگر را به صورت آنلاین مسحور کرده اند، از حامیان جدی بشار اسد رییس جمهور سوریه هستند، معمار اصلی بحران کنونی در سوریه؛ همچنین حمایت آنها از ارتش آنها که اکنون در فروانداختن بمب بر سر مردم سوریه متخصص است، پوشیده نیست؛ و نیز موضع آنها در قبال انتخابات نمایشی اوائل امسال در سوریه مشخص است.

به همین خاطر، ماشین رسانه ای رژیم سوریه، همانند بعضی طرف های غربی اش، از کار این دو دختر و ویدئویی که آنها در آن ظاهر شدند استقبال کرد.

این نخستین بار نیست که غرب، با نادانی فراگیرش درباره منطقه، زبان و وقایع اینجا، در مقابل چهره ای زیبا و جذاب که به خواندن ترانه معصومانه در وصف صلح می پردازد، جادو شده است.

گویی با این ویدئو ما به آغاز قیام سوریه در سال ۲۰۱۱ بازگشتیم. آن زمان گفته می شد که چطور کسی می تواند مقابل رییس جمهوری جوان و خوش قیافه شورش کند که آموزش پزشکی دیده و همسرش نیز چنین زن زیبا، شیک و تحصیلکرده ای است که تنها چند سال قبل مورد تشویق غرب قرار گرفته؟ اما در واقع این رییس جمهور کسی نیست جز قصابی که مسئول مرگ ۲۰۰ هزار نفر از ملت خود و ویرانی یک کشور کامل محسوب می شود.

اینگونه بود که همانطور که انتظار می رفت نسخه مقابل ویدئوی خواهران یونان هم به سرعت منتشر شد. در این ویدئو با عنوان «نسخه واقعی» – دو مرد جوان با حضور در مقابل دوربین، نمایش دو دختر در ویدئوی اولی و متن ترانه ای را که خوانده بودند، به استهزا گرفتند. چطور این جوانان «فریب خورده»، آنطور که دو خواهر در ویدئوی خود آنها را نامیده بودند، جرات داشتند در مقابل «دکتر محبوب ما» شورش کنند؟

در واقع، با استهزایی که در ویدئویی دوم صورت گرفت مسائل در جایگاه اصلی خود قرار گرفت. در ویدئوی نخست، رژیمی مستند تلاش می کند از طریق صدایی زیبا و دو جفت چشم مسحورکننده ما را فریب دهد؛ در دومی، دو جوان حقیقت را به ما می گویند.