دفاع از ولی عهد محمد بن سلمان به‌طور خاص و پادشاهی عربی سعودی به شکلی عام در واقع دفاع از ملت‌ها است نه از پادشاهان، دفاع از طرح عربی که از آن توقع داریم آینده‌ای بهتر برای فرزندانمان ارمغان آورد و پس از خداوند یگانه ضامن زندگی خوب برای ماست و البته تنها حامی ما در برابر طرح مخالف که جز شرارت چیزی در برندارد.
واکنش ملت‌های عربی در برابر هجمه‌های شاملی که پادشاهی عربی سعودی را نشانه رفته، هجمه‌هایی که یکی پس از دیگری با یک نظام از پیش معین ادامه می‌یافت برای این بود که این ملت طرح ترکی-ایرانی را رد می‌کند که با هم‌دستی نیروهای چپ جهانی سعی در وارد کردن ضرباتی بر علیه مملکت دارند. این واکنش همچنین به‌خاطر این است که ما نمی‌خواهیم در طرح ترکی-ایرانی وارد شویم که در صدد است دولت‌های ما را سرنگون کند و خاورمیانه‌ای با رهبری ترکی-ایرانی بسازد که در آن ما صرفاً فرمانبرانی بیش نیستیم. طرح اینها این است که با استفاده از غریزه‌های مذهبی دینی کشورهای عربی را به جان هم اندازند و از سوی دیگر عرب‌ها را صدپاره کنند و با استفاده از نیروهای که آنها را میانه‌رو (هم شیعی و هم سنی) می‌نامند دولت‌های جدیدی را به‌پا کنند که تابع و تحت انقیاد آنهاست. آنها بیش از این توانسته بودند در راه تحقق اهداف خود و آوراگی ملت عربی و استمرار جنگ داخلی میان آنها، پاسی از راه را با موفقیت بپیماند تا اینکه شاهزاده محمد بن سلمان ظهور کرد و در برابر آنها ایستاد و به دفاع از آینده و سرنوشت ما پرداخت و برای آینده فرزندان ما تلاش کرد و با قاطعیت خود خواب خوش طاووس ایرانی و سلطنت عثمانی را سیلی نواخت و آن را بیدار کرد.
ایستادن ملت عرب در کنار پادشاهی عربی سعودی بدین خاطر است که ما خوب می‌دانیم همه این بهانه‌های واهی مانند جنگ یمن و مرگ خاشقجی و قطع روابط با قطر و غیره، تنها بهانه‌هایی است که می‌خواهد قدرت مملکت را در برابر قدرت ترکیه و ایران تضعیف کند و از آن مهم‌تر اینکه شاهزاده محمد بن سلمان را از صحنه به‌در کند. آنها تلاش می‌کنند کسی را از صحنه سیاسی دور کنند که یک هم‌پیمانی عربی به‌راه انداخت و به‌وسیله آن یک جنگ را رهبری کرد و سپس یک پیمان اسلامی با مشارکت ۴۱ دولت را برای مبارزه با تروریسم به راه انداخت و در کشور خود یک انقلاب اجتماعی به پا کرد و برای پیشرفت کشورش یک بودجه بی‌سابقه در تاریخ سعودی در نظر گرفت. او یک ابرمردی است که در برابر آنان ایستاد و پشتیبانی ما از سعودی نیز یک موضع عربی است که می‌خواهد روح برادرانه عربی بار دیگر رستاخیز یابد.
چگونه می‌شود که آنان در برابر مردی نایستند که تصریح کرد سعودی دولتی است که می‌تواند ملت عربی و اسلامی را رهبری کند و در برابر اندیشه‌های افراطی که مورد جمایت ترکیه و ایران است ایستادگی کند و شکست‌شان دهد. او خبر از یک دولت بزرگ جدید در سعودی داد که با استفاده از ارتباطات سیاسی بزرگ خود می‌خواهد نقش بزرگی در منطقه ایفا کند و در این راه یاریگر او جایگاه دینی و سیاسی و اقتصادی سعودی در کل جهان عربی و اسلامی و غربی است. او در برابر طرحی که آنها برای ما درکار کردند و نوید انقیاد ما را می‌دهد ایستادگی کرده‌است پس چگونه است که از او پشتیبانی نکنیم؟
سعودی دژ مستحکم ماست که تمام ملت عرب از آن دفاع می‌کنند و برای پیروزی آن جانفشانی می‌کنند. ما برای اقرار حق خود در تعیین سرنوشت جنگ می‌کنیم و برای حاکمیت خود فداکاری می‌ورزیم و همه اینها خواسته‌های ملل است و نه صرف خواسته‌های پادشاهان. خواسته‌هایی که اینک تجسم و رهبر آن محمد بن سلمان است.