هنرنمایی برای فراموشی درد جنگ
چارلی چاپلین افغانی، مردی که بدون اعتنا به تهدید تندروها می خواهد با اجرای نمایش خیابانی خنده را بر لب های مردم کابل بیاورد.
به گزارش الشرق الاوسط، «کریم اسیر» مشهور به چارلی چاپلین افغانستان با تقلید از هنر چارلی چاپلین، بیشتر در پارک های عمومی برای یتیمان نمایش اجرا می کند.
اسیر می گوید که بارها از سوی مخالفین تهدید شده است، زیرا آنان هنر اسیر را خلاف ارزش های اسلام می دانند.
چارلی چاپلین افغانستان، می‌گوید که نمایش‌هایش را در کابل انجام می‌دهد و تنها هدفش خرسند ساختن مردمش است.
او در این باره می‌افزاید: «هدف من این است که بتوانم با اجرای این گونه تئاترها، به مردم کمک کنم تا آنان حتی اگر برای لحظه‌ای هم که شده، غم‌ها و دردها انفجار، انتحار و مشکلات شان را فراموش کنند.»
کریم اسیر در سال ۱۹۹۶ هنگامی که طالبان بیشتر بخش‌‎های افغانستان را در ادارۀ خود داشتند، با خانواده‌اش مجبور شدند وطن را ترک کنند و به ایران بروند.
او در ایران بیشتر فیلم های چارلی چاپلین را می‌دید و همین کار سبب شد او که اکنون به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است.
در بازگشت به افغانستان او با وجود مخالفت خانواده‌اش به اجرای کمدی با شکل و شمایل چاپلین رو می‌آورد.
کریم در کابل که پیوسته شاهد حمله‌های طالبان است برنامه‌ اجرا می‌کند.
 کریم که در حلقه هوادارنش لبخند می‌زند و با آنها سلفی می‌گیرد همیشه ترس از حمله تندروها را با خود دارد.
 او می‌گوید: «می‌ترسم قربانی انفجار یا حمله انتحاری بشوم اما مسائل مانع از چاپلین شدنم نمی‌شود».
 گرچه اجرای موسیقی و هنرهای نمایشی در افغانستان زیر سلطه طالبان ممنوع بود و هنوز تندروهای اسلام‌گرا تهدیدی علیه این گونه فعالیت‌های فرهنگی به شمار می‌روند.