نیروهای داعش در شهر موصل عراق - عکس از اسوشیتدپرس

نیروهای داعش در شهر موصل عراق – عکس از اسوشیتدپرس

هیچ اقدام جمعی بدون سازماندهی، هیچ سازمانی بدون رهبری، هیچ رهبری بدون کنترل و هیچ کنترلی بدون تامین مالی مناسب ممکن نیست.

به رغم همه بحث های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در زمینه ظهور گروه های تندرو و تروریستی، سوال دیگری هم باید باید پرسیده شود که آنها پول لازم برای تامین مالی اقدامات جنایی اشان در عراق و سوریه از کجا می آورند. همچنین گروه های تروریستی حاضر در یمن و سازمان های تندروی افراطی در آفریقای شمالی و زیرصحرایی را نباید از قلم انداخت.

به عنوان مثال منابع تامین مالی داعش و دیگر سازمان های تروریستی مانند آن معلوم است. داعش بخش زیادی از منابع خود را از حامیانی در خارج از سوریه و عراق از جمله از طریق سازمان های جنایتکاری به دست می آورد که خود را به عنوان خیریه یا سازمان های غیردولتی معرفی می کند.

همچنین پول حاصل از باجگیری را که برای آزاد سازی گروگان های خارجی پرداخت می شود، باید در نظر داشت. در پی آزادی جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی معلوم شد که داعش ۱۳۲ میلیون دلار را برای آزاد کردن وی درخواست کرده بود، بدین ترتیب حدود رقمی که به این گروه در این موارد پرداخت می شود معلوم می شود.

داعش همچنین تلاش زیادی برای کنترل تولید نفت و گاز در مناطق تحت کنترل در عراق و سوریه، و نیز کارخانه ها و حتی خدمات اسکانی انجام داده است. داعش نفت و گاز را از طریق واسطه های ترک و کرد در بازار سیاه می فروشد، و این شاید بزرگ ترین منبع درآمد این گروه باشد. در همین حال داعش فرآورده های نفتی را در محل نیز می فروشد و بعضی گزارش ها برآورد می کنند که درآمد این گروه از این طریق روزانه به یک و نیم میلیون دلار می رسد.

این گروه تروریستی همچنین مقادیر هنگفتی از پول نقد را از بانک های مناطق تحت کنترل خود از جمله بانک مرکزی موصل به سرقت برده است. تخمین ها حاکی است که آنها احتمالا از این طریق به ۴۲۵ میلیون دلار دست پیدا کرده اند.

در این میان تجارت سلاح و تجهیزات نظامی توسط داعش را نباید فراموش کرد؛ این گروه توانسته سلاح های پیشرفته و خودروهای نظامی گران قیمتی را در پی عقب نشینی واحد های نظامی عراق تصرف کند.

بعضی از این منابع تامین مالی، فرا تر از آنست که بتوان با آنها کاری کرد، در همین حال ما می تواند بعضی مسائل را حل و فصل کنیم. ما باید به ویژه درباره کمک های مالی که داعش از حامیان بین المللی دریافت می کند، هشیار باشیم. حجاج العجمی، خطیب کویتی در کلیپ ویدئویی شرم آوری، به صراحت مدعی می شود که دولت های خارجی قادر نیستند انتقال منابع مالی به جبهه النصره و گروه های مشابه در سوریه را افشا کنند و مانع آن شوند.

بدون اغراق باید گفت که میلیاردها دلار هم اکنون در سراسر دنیا برای تامین مالی تروریسم جابجا می شود و متاسفانه این شامل پول مردمی است که یا از سر نادانی و یا اشتباه در تشخیص راه درست نیکی کردن، از این گروه های جنایتکار حمایت می کنند.

ما باید مانع این انتقال پول شویم، از هرمنشایی که باشد و به هر کجا که می رود. اگر ما بتوانیم جلوی سرچشمه این کمک های مالی را بگیریم، تروریسم و افراطگری خفه خواهد شد.