بغداد نمی داند با جسدی که گمان می رود مربوط به معاون سابق صدام است چگونه برخورد کند

عزت الدوری معاون سابق رئیس جمهور عراق

عزت الدوری معاون سابق رئیس جمهور عراق

وزارت بهداشت عراق روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد، نمونه دی ان ای نزدیکان عزت الدوری، معاون سابق رئیس جمهور عراق، را در اختیار ندارد تا بتواند از این طریق تأکید کند جسدی که روز دوشنبه گذشته دریافت کرده است متعلق به عزت الدوری است یا خیر. این موضع باعث مبهم تر شدن اوضاع در مورد مرد شماره ۶ از لیست بزرگ ترین معاونان صدام حسین که مورد تعقیب آمریکا بودند می شود و به نظر می آید مانند کسی است که خون او در میان افراد قبایل گم شده است.

۵ نفری که در لیست آمریکا نسبت به عزت الدوری از اهمیت بیشتری برخوردار بودند، پس از دادن حق حاکمیت به عراقی ها در ماه ژوئن (خرداد) سال ۲۰۰۴، همگی کشته شدند. (صدام و پسر عموی او علی حسن المجید و عبد حمود منشی سابق صدام اعدام شدند. در حالی که عدی و قصی پسران صدام طی نبرد با آمریکاییها در شهر موصل کشته شدند).

اما عزت الدوری آزاد و رها ماند ولی او مبتلا به بیماری سرطان خون بود، و در نتیجه همه پیش بینی ها از این نشان داشت که او یا خود را تسلیم خواهد کرد و یا خواهد مرد.

در حالی که کسی انتظار کشته شدن او را نداشت، زیرا او به علت بیماری توانایی رویارویی مستقیم را نداشت ، و در طی ۱۲ سال گذشته چندین بار فوت یا کشته و یا ترور شدن وی شایع شده بود.

برخی از شایعات دستگیری یا ترور، به سرعت از سوی حزب بعث، که الدوری پس از اعدام صدام حسین ریاست آن را به عهده گرفته بود، نفی می شد.

برخی اوقات نیز مدتی طولانی که شاید تا چند سال به طول می کشید، به سکوت می گذشت تا مردم مرد شماره شش مورد تعقیب را از یاد می بردند و برخی شایعات مبنی بر احتمال فوت او و یا رفتن به خارج از عراق منتشر می شد. در عین حال الدوری هر دفعه با ضبط یک نوار صوتی و یا ویدیویی، شک مردم را به یقین تبدیل می کرد که او هنوز زنده است. اما الدوری این بار چنین کاری نکرد… و یا لا اقل تا کنون چنین کاری نکرده است.