عربستان: جز شریعت هیچ قدرتی بالاتر از قوه قضائیه نیست

1426521547723270600

ریاض روز گذشته در بیانیه شدید اللحنی، به بازنگری در روابط خود با سوئد اشاره کرد و بر اجازه ندادن به دخالت در امور داخلی تأکید کرد. در این بیانیه با تأکید بر استقلال دستگاه قضایی در عربستان، گفته شد : « جز شریعت اسلامی هیچ قدرتی بالاتر از آن نیست».

این بیانیه در پاسخ به توهین اخیر مارگوت وال استروم، وزیر خارجه سوئد به عربستان و نظام قضایی آن صورت گرفت.

عربستان در بیانیه صادره از سوی شورای وزیران، در جلسه این شورا به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، تأکید کرد که دستگاه قضایی بر مبنای شریعت اسلامی، تضمین کننده عدالت کامل برای همه است و آزادی بیان برای همگان تضمین شده است».

در این بیانیه توضیح داده شده است که : «عربستان سعودی متأسف است که چنین بیانیه های غیر دوستانه ای صادر می کند، با این امید که مجبور به بازنگری در جنبه های بسیاری که دو کشور را به هم ربط می دهد نباشد».

وزارت خارجه عربستان، پیش از این در دو بیانیه جداگانه بر رد هر گونه دخالت در امور داخلی و یا داستگاه قضایی و عدالت از سوی ریاض تأکید کرده بود.

یک منبع دیپلماتیک سعودی به نوبه خود به «الشرق الأوسط» گفت که اظهارات وزیر سوئد، بیش از آنکه در جهت توجه به حقوق بشر باشد ، برای به دست آودن منافع سیاسی در داخل کشور است و غالباً در پاسخ به فشار گروه های حقوق بشر است.