از سر گیری مذاکرات پس از تعطیلات عید پاک برای تدوین نهایی

جان کری با وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره آمریکا (عکس از نیویورک تایمز)

جان کری با وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره آمریکا (عکس از نیویورک تایمز)

پس از امضای چارچوب اصلی توافق نامه هسته ای توسط قدرت های بزرگ غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا با ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور در هفته گذشته، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی همتای ایرانی او با طوفانی از انتقادات داخلی مواجه شدند.

روحانی به هنگام ملاقات با برخی از وزیران و مسؤلان دولتی گفت: «هماهنگی داخلی باعث افزایش توانایی های هیئت ایرانی در مذاکرات هسته ای به منظور رسیدن به یک توافق نهایی می شود که به نوبه خود شانس اجرای سیاست «اقتصاد مقاومتی» را بهبود می دهد».

رئیس جمهور آمریکا نیز به نوبه خود در پاسخ به انتقادات جمهوری خواهان از توافقنامه، اعلام کرد که دیپلماسی بهترین گزینه برای معامله با تهران در خصوص برنامه هسته ای آن است. وی با تأکید بر آگاهی پیدا کردن کنگره از «محتوای توافقنامه» گفت: «اگر ایران حیله گری کند جهان متوجه خواهد شد و اگر چیز مشکوکی ببینیم، آن را بررسی خواهیم کرد».