دبیر کل سازمان به {الشرق الأوسط}: اگر غنیم در غرب زندگی می کرد با دست خود تسلیت را تقدیم می کرد

وجدی غنیم رهبر اخوانی

وجدی غنیم رهبر اخوانی

وجدی غنیم، یکی از رهبران جماعت اخوان المسلمین، در کمال ناباوری، خود را از این جماعت تبرئه کرد. وی با گشودن آتش بر رهبران جماعت، آنهم در یک پخش زنده تلوزیونی، آنها را به «خائن» توصیف کرد.

این اقدام وی در پی تسلیت گفتن رهبران «اخوان المسلمین» به دولت فرانسه برای قربانیان حادثه تروریستی مجله «شارلی ابدو» صورت گرفت. اعضای پارلمان و مجلس شورای منحل شده زمان حکومت اخوان المسلمین بر مصر، با ارسال پیامی به دولت فرانسه تسلیت گفتند.

غنیم که به استانبول فرار کرده است، در مصاحبه ای با یکی از کانال های ماهواره ای متعلق به اخوان المسلمین، که از ترکیه پخش می شود گفت: «تسلیت گفتن به دولت فرانسه برای قربانی های (شارلی ابدو) امری مخالف دین است.. من خود را از شما تبرئه می کنم. آنچه انجام دادید فاجعه است».

ابراهیم منیر، دبیر کل سازمان جهانی اخوان، در غرب، روز گذشته در تماسی تلفنی با «الشرق الأوسط» به نوبه خود گفت: «غنیم نماینده خود می باشد، او در رأی خود آزاد است و بصورت شخصی نماینده جماعت نیست». این مسؤل اخوانی افزود: « اگر غنیم در فرانسه یا یکی از کشورهای غربی زندگی می کرد، نزد خانواده های قربانیان کشتار (شارلی ابدو) رفته و پیام تسلیت را با دست خود به آنها تقدیم می کرد». وی گفت: « فوائد ارسال پیام تسلیت در جامعه ای که دعوت به اسلام راستین در آن صورت نگرفته است، بیشتر از مضرات آن دارد، چون باعث برائت امتی از ریخته شده خون های بی گناهی است که از ضوابط شریعت فراتر رفتند».

منیر ادامه داد « رفتار رسول گرامی (صلوات الله علیه و آله) برای ما نمونه خوبی است چرا که ایشان با آن جایگاه و منزلت، هنگامی که همسایه یهودی ایشان بیمار شد، با وجود اینکه به پیامبر آزار می رساند به زیارت او رفتند، و این رفتار پیامبر تسلیت گفتن ما را توجیه می کند».