۲۳۰ هزار قربانی طی سال های بحران

graph

پس از شکست های بزرگ نیروهای نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه در شمال کشور، به ویژه در استان ادلب، روز گذشته شکست ها به جنوب کشیده شد، به طوری که مبارزان معارضه موفق شدند کنترل یکی از پایگاههای نظامی در استان درعا را به دست بگیرند.

پایگاه نظامی «تیپ ۵۲» در جنوب شرقی جاده بین المللی که دمشق را به پایتخت اردن متصل می کند، قرار دارد. این تیپ شامل زره پوش، پیاده نظام، توپخانه و خمپاره انداز است.

«جبهه جنوبی» که مجموعه ی گردان های معارض میانه رو از جمله سپاه اول و گروههای اسلام گرا و احرار الشام را در بر دارد، برای به کنترل گرفتن این پایگاه که دومین تیپ نظامی در منطقه جنوب به شمار می آید، نام «نبرد قصاص» را انتخاب کردند. این پیروزی پس از نبردی «کوتاه و سریع» صورت گرفت تا بیشتر قسمت های درعا تحت کنترل معارضان در آید.

در همین راستا، آمار قربانیانی که از زمان آغاز بحران در سوریه از نیمه ماه مارس (فروردین ماه) سال ۲۰۱۱ تا کنون کشته شدند به بیش از ۲۳۰ هزار کشته رسید که بنا به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، ۱۱۵۰۰ کودک در میان آن ها وجود دارد.