«المحور الوطنی» در رأی‌گیری کاندیدای وزارت دفاع شرکت نخواهدکرد

بغداد: حمزه مصطفى

علیرغم اینکه سازمان اطلاع‌رسانی پارلمان عراق روز گذشته اعلام کرد جلسه امروز پارلمان به رای‌گیری کاندیداهای ۸ وزارت باقیمانده کابینه عادل عبدالمهدی اختصاص دارد اما «المحور الوطنی» تهدید کرد که رای‌گیری برای منصب وزارت دفاع را که ۲۸ کاندیدا دارد، با مشکل مواجه خواهدساخت.
احمد عبدالله الجبوری رئیس این حزب در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد عادل عبدالمهدی هیچ کاندیدای از «المحور الوطنی» برای این وزارت دریافت نکرده در حالی که آنها نماینده سنی‌ها بوده و وزارت‌های کلیدی بر اساس عناصر عراق تقسیم شده‌است.
وی عنوان کرد ایاد علاوی گزینه‌هایی به عبدالمهدی تقدیم کرده ولی در خصوص آنها با سنی‌ها به توافق نرسیده‌است بنابراین آنها نمی‌توانند رای‌گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه فشارهایی برای تعیین اشخاص معینی وجود دارد، توضیح داد که آنچه پشت پرده اتفاق می‌افتد از جانب جهات خارجی است که همچنان دیدگاه خود را به عراق تحمیل می‌کنند.
الجبوری با اشاره به اینکه موضع حزبش نسبت به وزارت کشور نیز چنین است تاکید کرد که در رای‌گیری این دو وزارت شرکت نخواهندکرد.
محمد الکربولی نماینده «المحور الوطنی» در کمیته امنیت و دفاع پارلمان نیز عنوان کرد دلیل اصلی عدم تعیین وزیر دفاع، معامله کردن رهبران عملیات و ارتش در جهت ایجاد مشکل برای نظامیانی شایسته است که برای این سمت کاندیدا کردند از ترس اینکه حق امتیازی که در کارشکنی عملیات‌ها می‌گیرند قطع شود.
عبدالله الخربیط نماینده حزب «المحور الوطنی» نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد موضع اغلب این حزب شرکت نکردن در رای‌گیری وزارت‌های امنیتی به دلیل ابهام وضعیت است.
وی تاکید کرد همه منتظر موضع محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و عضو این حزب هستند که در حال حاضر در حال مذاکره با عادل عبدالمهدی در خصوص موضع نهایی آنهاست.
وی در خصوص اینکه آیا با حزب «البناء» اختلاف دارند یا خیر، تاکید کرد اختلافی میان آنها وجود ندارد بلکه توئیت مقتدی الصدر علیه رهبران سنی، باعث اتحاد «المحور الوطنی» و تفاهم بیشتر آنها با «البناء» شد.
در این میان، ائتلاف «سائرون» تاکید کرد نیروهای سیاسی در حال مذاکره با نخست‌وزیر برای تکمیل کابینه هستند.
سعران الاعاجیبی نماینده این ائتلاف در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد پارلمان تا این لحظه تشکیل جلسه خود را قطعی نکرده تا فرصت بیشتر به نخست‌وزیر بدهد که با رهبران احزاب سیاسی مذاکره کند.
وی عنوان کرد براساس اطلاعاتی که به دستشان رسیده‌است احتمال زیادی وجود دارد که عبدالمهدی امروز بقیه وزرای کابینه خود را برای رای‌گیری به پارلمان تقدیم کند.
وی همچنین اظهار کرد نمایندگان به دلیل تغییر مداوم کاندیدها هنوز از کاندیداهای اصلی مطلع نیستند و قطعی شدن کاندیداها ساعاتی قبل از شروع جلسه پارلمان صورت خواهدگرفت.
از سوی دیگر، صالح المطلک یکی از رهبران «الحوار الوطنی» تاکید کرد این حزب جزئی از دولتی که بر اساس معامله برای خرید مناصب پایه‌گذاری می‌شود، نخواهدبود.
وی با اشاره به اینکه آنچه در پشت پرده اتفاق می‌افتد ترسناک بوده و آینده وحشتناکی برای عراق رقم می‌زند، عبدالمهدی را به کنار گرفتن از اشتباهاتی که اوایل نخست‌وزیری خود مرتکب شد و عدم خضوع در برابر فشارهای فاسدان دعوت کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه برای خرید منصب و تغییر سمت و سوی دولت جدید به نفع موسسه‌های فاسدی که امنیت کشور را تهدید می‌کند رقابت شدیدی وجود دارد، آن را شکل جدیدی از داعش تعبیر کرد که در جهت پوچ کردن محتوای تاریخی و اجتماعی عراق عمل می‌کند.