به جای «خدا ملکه را حفظ کند» که نشان دهنده بریتانیا است

انگلیس

انگلیس

روز گذشته مجلس عوام انگلیس اولین رأی گیری برای انتخاب سرود ملی ویژه انگلیس را انجام داد. این پیشنهاد توسط توبی پرکینز عضو مجلس عوام از منطقه چستر فیلد در شمال انگلستان مطرح شده بود. پرکینز معتقد است که انگلیس نیاز دارد مانند اسکاتلند و ولز یک سرود ملی ویژه خود داشته باشد.

سخنگوی پرکینز طی تماسی تلفنی با «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «پرکینز تمایل دارد که انگلیس یک سرود ملی خاص خود را داشته باشد، و چنین چیزی پیش از این اتفاق نیفتاده است». وی افزود: « نمایندگان در اصل از طریق اولین رای گیری در مجلس عوام درباره پیش نویس قانون تصویب یک سرود ملی ویژه انگلستان توافق کردند، و ما منتظر دومین رأی گیری هستیم که در ۴ مارس (فروردین ماه) آینده برگزار خواهد شد».

انگلیس در حال حاضر در تمامی مناسبت های ورزشی از سرود ملی مشترک بریتانیا استفاده می کند، که با جمله «خداوند ملکه را حفظ کند» آغاز می شود. بسیاری از فعالان و نمایندگان پارلمان انگلیس از ایده پرکینز حمایت می کنند، به طوری که  گرت یانگ، یکی از اعضای مجلس عوام، تأکید کرد که سرود «اورشلیم» (قدس) را ترجیح می دهد. وی گفت: «آهنگ زیبایی است و برعکس دیگر آهنگ هایی که رقابت می کنند، به انگلیس اشاره می کند». یانگ اظهار داشت: «شهروندان به آهنگ (قدس)، که ساخته ویلیام بلیک آهنگساز انگلیسی است، اعتراض می کنند زیرا آن ها به اشتباه معتقدند که به شهر قدس در خاورمیانه اشاره می کند، و این عدم شناخت واقعیت است، زیرا کلمه «قدس» تعبیر استعاری از شهر ایده آل است».

سرود اورشلیم می گوید: «آیا آن گام ها در روزگار باستان به کوهستان های سرسبز انگلستان پا گذاشتند؟… آیا قدس در این جا بنا شده است، میان این آسیاب های شیطانی دلتنگ کننده؟».