ملک سلمان نامه ای از امیر کویت دریافت کرد

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از نخست وزیر مالزی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از نخست وزیر مالزی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

در جلسه گفتگوی رسمی بین ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد نجیب عبد الرزاق نخست وزیر مالزی، که روز گذشته در قصر السلام در جده برگزار شد، دو طرف به بحث و بررسی روابط بین دو کشور در تمامی زمینه ها و راههای افزایش و توسعه روابط پرداختند. دو طرف همچنین سیاست تبعیض نژادی و پاکسازی قومی که بر ضد مسلمانان «روهینگیا» انجام می شود را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر ضرورت مقابله با این سیاست ها در چارچوب قطعنامه های سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل و اصول حقوق بشر تأکید کردند. علاوه بر این تلاش های برجسته عربستان سعودی در ارائه کمک های بشر دوستانه به آن ها و جدیدترین تحولات منطقه ای و بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفت.

از سوی دیگر ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، نامه ای از شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، امیر کویت دریافت کرد. این نامه را روز گذشته شیخ ثامر بن جابر الاحمد الصباح سفیر کشور کویت در عربستان سعودی، به هنگام دیدار با ملک سلمان در جده به وی تحویل داد.