ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام شرکت در جلسه هیئت امنای «بنیاد خیریه ملک فهد» - عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام شرکت در جلسه هیئت امنای «بنیاد خیریه ملک فهد» – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی تأکید کرد، « بنیاد خیریه ملک فهد»، علاوه بر دیگر نهادها و سازمان های خیریه در کشور، کارهای خیریه و انسان دوستانه بیشتری  را ارائه خواهد داد.

ملک سلمان روز گذشته در اولین جلسه هیئت امنای «بنیاد خیریه ملک فهد» در ریاض به عنوان رئیس هیئت امنای بنیاد شرکت کرد.

وی در سخنان خود در آغاز جلسه گفت: «خوشحالم که در جلسه هیئت امنای «بنیاد خیریه ملک فهد» شرکت می کنم، و افتخار می کنم که این بیناد به نام پادشاهی است که هم برادر و هم پدر و هم رهبر بود، همان طور که هر شهروندی به خدماتی که وی به کشور و دین و ملت خود ارائه داد افتخار می کند». ملک سلمان همچنین گفت: «این بنیاد به امید خدا با دیگر نهادها و سازمان های خیریه، کارهای خیریه و انسان دوستانه بیشتری را در کشور عزیزمان ارائه دهند». وی افزود: «مایلم مجدداً بگویم که فهد پدر دوم من بود و شما فرزندان فهد، برادران و فرزندان من هستید».