برای عرض سلام به پادشاه به قصر السلام در جده رفتند

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از شاهزادگان، علما و شهروندان در جده – در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبر گزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از شاهزادگان، علما و شهروندان در جده – در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبر گزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته جمعی از شاهزادگان، علما، و شهروندانی که برای عرض سلام به قصر السلام در جده آمده بودند را به حضور پذیرفت.

شاهزاده عبد الله بن ترکی بن عبد العزیز بن ترکی، شاهزاده خالد الفیصل مشاور پادشاه و امیر منطقه مکه؛ شاهزاده متعب بن عبد الله بن عبد العزیز وزیر گارد ملی، شاهزاده فهد بن سعود بن مقرن و جمع کثیری از شاهزادگان در این مراسم حضور یافتند.