در سخنانی در همایش مکه مکرمه که به نیابت از وی توسط شاهزاده خالد الفیصل قرائت شد

شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه در مراسم افتتاح همایش «جوانان مسلمان و رسانه های جدید» در مقر انجمن جهان اسلام به همراه مفتی عربستان سعودی و دبیر انجمن و رئیس دانشگاه الازهر – عکس از احمد حشاد

شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه در مراسم افتتاح همایش «جوانان مسلمان و رسانه های جدید» در مقر انجمن جهان اسلام به همراه مفتی عربستان سعودی و دبیر انجمن و رئیس دانشگاه الازهر – عکس از احمد حشاد

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی تأکید کرد که رسانه جدید با الگوها و کانال های متعدد خود، و گسترش از طریق پخش ماهواره ای و دستگاه های ارتباطی هوشمند، به بازیگر اول تبدیل شد که جدی ترین و خطرناک ترین تأثیر را بر جوانان دارد، وی ضرورت حمایت از جوانان و ایمن سازی آن ها از پیام های منفی که برخی از رسانه ها پخش می کنند را خواستار شد.

پادشاه عربستان سعودی گفت: «دشمنان اسلام و مسلمین با جذب جوانان و ربودن ذهن آن ها و اغوا کردنشان از طریق رسانه های جدید، یا از طریق افراط گرایی دینی و یا با جدا کردن کامل آن ها از دین، به اهداف خود دست یافتند، تا جایی که با اندوه فراوان برخی جوانانمان را به چشم می بینیم که در دوره گل جوانی و نوجوانی، در جاهای مختلف خود را در خانه های خدا منفجر می کنند و نمازگزاران را می کشند».

این سخنان روز گذشته طی مراسم افتتاح شانزدهمین همایش مکه مکرمه که از سوی انجمن جهان اسلام، تحت عنوان «جونان مسلمان و رسانه های جدید» در مقر این انجمن در مکه برگزار شد، توسط شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه به نیابت از ملک سلمان قرائت شد.