در پی دیدار با رهبران و رؤسای هیئت های حج گفت که به یکپارچگی عربی و اسلامی علاقمند است.. و عربستان سعودی افتخار خدمتگذاری به دو حرم و زائران آن ها را دارد

پادشاه عربستان سعودی در حال سخنرانی طی مراسم سالیانه میزبانی از سران کشورهای اسلامی و رؤسای هیت های حج در قصر پادشاهی در منا – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی در حال سخنرانی طی مراسم سالیانه میزبانی از سران کشورهای اسلامی و رؤسای هیت های حج در قصر پادشاهی در منا – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی تأکید کرد که همیشه به یکپارچگی عربی و اسلامی علاقمند بوده است و به دست‌های پنهان اجازه خرابکاری در آن را نمی ‌دهد. وی تأکید کرد که این علاقمندی از احساس مسئولیت وی نسبت به عرب ها و مسلمانان بر آمده است که از  نقش عربستان سعودی در منطقه و جهان نشأت گرفته است.

پادشاه عربستان در سخنرانی خود طی مراسم میزبانی سران کشورها و رؤسای هیئت های حج در کاخ سلطنتی در منا، گفت: « ما از جایگاه مسئولیت عربی واسلامی خود، و بر اساس نقش عربستان سعودی در منطقه و جهان تاکید می کنیم که به یکپارچگی عربی و اسلامی علاقمند هستیم، به دست‌های پنهان اجازه خرابکاری نمی‌دهیم ، ما در حمایت از تلاش های عربی و اسلامی ، در راستای تحقق خیر و ثبات با برادرانمان همکاری می کنیم».

پادشاه عربستان سعودی سخنرانی خود را با خوش آمد گویی به زائران ومهمانان آغاز کرد، و تأکید کرد که اسلام دین صلح و برادری، محبت، عدالت و نیکوکاری است، و دینی است که خواستار اصلاح زندگی و بنای آن می شود. وی اشاره کرد که خداوند به عربستان سعودی افتخار خدمتگذاری دو حرم مقدس و زائران آن ها را داده است .