ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام دیدار با خانم کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام دیدار با خانم کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در قصر یمامه از خانم کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول و هیئت همراهش استقبال کرد و دو طرف راه های همکاری بین عربستان سعودی و صندوق بین المللی پول، به علاوه تحولات اقتصادی بین المللی و دیگر مسائل مورد علاقه مشترک را مورد بحث قرار دادند.

این دیدار با حضور دکتر مساعد العیبان وزیر دولت و عضو شورای وزیران، و دکتر ابراهیم العساف وزیر دارایی، و دکتر عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاعات، و عادل الجبیر وزیر خارجه، و دکتر فهد المبارک  مسؤل آژانس پول عربستان سعودی، و فهد الششری مدیر اجرایی عربستان سعودی در صندوق بین المللی پول انجام شد.