پس از آغاز تلاش برای تحقیق چشم‌انداز پادشاهی عربی سعودی، قبل از سه سال، بسیاری از کشورهای جهان در برابر آن مواضع مختلفی را اتخاذ کردند. برخی از کشورها در برابر این طرح مواضع تردیدآمیز داشتند و برخی دیگر نیز تحقق این طرح‌ها را غیر واقعی می‌پنداشتند.
دست‌آویز آنان این بود که این طرح از میان همه طرح‌های دهگانه پیشین، مدت زمان بیشتری را لازم دارد، و از این رو همواره این پرسش مطرح می‌شود که چه امری باعث می‌گردد این طرح بلند مدت با موفقیت قرین شود؟
موفقیت این چشم‌انداز در این است که تلاش می‌کند جامع بودن و بلند مدت بودن را مد نظر قرار دهد؛ و مانع از کسری بودجه و تراز تجاری منفی شود. همچنان که این طرح در نظر دارد منابع درآمد کشور را از حالت اتکا به تک محصول نفت خارج سازد، و در پایان زمانِ تعیین شده، نفت را از حالت یگانه درآمد کشور خارج نماید و منابع درآمد دیگری را جایگزین آن سازد. امیدهای موفقیت این چشم‌انداز بسیار بوده و تلاش می‌شود صندوق سرمایه‌گذاری کشور به بزرگترین صندوق سرمایه گزاری جهان تبدیل شود و شرکت‌های سعودی به مرز جهانی شدن برسند. در این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود بودجه سلاح کشور نیرومندتر گردد و نصف تولید سلاح به تولید داخلی اختصاص یابد. این اهداف همگی بزرگ بوده و نشان می‌دهد که سعودی سعی می‌کند تبدیل به یک قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی و البته اجتماعی گردد. این اهداف بدون تردید اهداف همه کشورهای جهان به‌شمار می‌رود و به ندرت پیش می‌آید که کشوری به این اهداف برسد. پس سعودی چگونه می‌خواهد به این اهداف نایل آید؟
با وجود همه هجمه‌های کلانِ تشویش که مملکت را نشانه رفته می‌بینیم که موفقیت‌ها و راه تحقق این امیدهای بزرگ و بلند منشانه هموارتر از پیش شده‌است و آمار و اعداد حاکی از آن است. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان از همگان می‌خواهم مرا باور نکنند… اما با اعداد و آمار چگونه می‌خواهند برخورد کنند. همگی آمارها حاکی از آن است که مملکت در راه تحقق بسیاری از اهداف چشم‌انداز قدم گذاشته‌است و طرح‌های آن به سرعتِ قابل توجهی در حال اجرا است. برای مثال بزرگترین مشکل کشورهای نفتی افزایش حجم واردات غیرنفتی است. اما در مملکت با وجود رسیدن میزان واردات به مرز سه برابر در طی سه سال گذشته، همزمان با آن میزان صندوق سرمایه‌گذاری عمومی کشور در طی همان سه سال به میزان صد در صد افزایش یافت و به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دولار رسید. البته پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۹ تا مرز ۴۰۰ میلیارد دلار نیز برسد. ارقامی که همگان را به بهت کشید.
این هجمه‌های همه‌جانبه به نظر من ناشی از سه علت است: نخست اینکه با رسیدن مملکت به خودکفایی میزان وابستگی آن به قدرت‌های بزرگ به شدت کاهش می‌یابد و این مسئله خسارت‌هایی بزرگی به برخی از کشورها وارد می‌کند. دوم اینکه در صورت موفقیت چشم‌انداز مملکت، این چشم‌انداز کشورهای منطقه را تحریک می‌کند که طبق الگوی سعودی عمل نمایند؛ و سوم اینکه کشورهای غربی هر گونه توسعه خودمحور برای دولت‌های خاور میانه را بدون مددجویی از آنها غیرقابل قبول می‌دانند و این منطقه را بدون کمک‌های خود فاقد پتانسیل توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می‌پندارند.
به هر حال آنچه در وطن ما عیان است این است که مملکت ما در طی سه سال گذشته جهش بزرگی را برداشت و به رهبری شهریار محمد بن سلمان که ملت سعودی را «ملتی مبتکر وعظیم» خوانده گام‌های بلند پیشرفت استمرار خواهد یافت. ما می‌توانیم به آسانی با پشتکار و ایمان اهداف خود را محقق سازیم. ما به گفته پیشوای خود شاهزاده محمد بن سلمان به پیش می‌رویم و امیدهای ما فلک را به زانو در خواهد آورد و آینده را بنا خواهیم ساخت.
طرح اصلاحات سعودی در حال اجرا است و پیشرفت و ترقی قرین مملکت خواهد بود و هیچ‌کس را یارای ایستادن در برابر قبضه جوان سعودی و همت و پشتکار او نخواهد بود. بگذار که تردید کنند و سیاه نمایی سازند حقیقت این است که ما در راه اصلاح گام نهاده و به عقب نخواهیم بازگشت.