1489522100154632700

توکیو – “الشرق الاوسط”

آکی هیتو امپراتور ژاپن روز چهارشنبه در کاخ خود در توکیو از ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین استقبال کرد. در این دیدار، نشان عالی “گل داوودی” ژاپن از سوی امپراتور این کشور به ملک سلمان بن عبد العزیز اعطا شد.

خادم حرمین شریفین در این دیدار از سفر به ژاپن و دیدار با امپراتور این کشور ابراز خشنودی کرد.

روز سه شنبه، عربستان سعودی و ژاپن یادداشت های همکاری جدیدی در حاشیه سفر خادم حرمین شریفین به ژاپن به امضا رساندند که منجر به تحکیم روابط دو کشور شد.

خادم حرمین شریفین، روز سه شنبه، در نشست پایانی همایش “چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان- ژاپن”شرکت کرد.

عادل فقیه وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان سعودی در این نشست اظهار داشت “امکانات و ظرفیت های ژاپن، انگیزه مهمی برای همکاری بیشتر در راستای اجرای چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و برنامه های اجرایی این چشم انداز است.” او افزود کشورش و ژاپن در صدد افزایش همکاری دو جانبه و اتخاذ اقدامات لازم برای تسهیل این امر هستند که بدین منظور، طرح های فراوانی در نظر گرفته شده است. این پروژه ها در حوزه های “رقابت پذیری صنعتی و فناوری و منابع طبیعی و رسانه و خدمات بهداشت و زیرساختارها و کشاورزی و امنیت غذایی و صنایع خرد و متوسط و ظرفیت سازی و فرهنگ و ورزش و آموزش و سرمایه گذاری” انجام می شوند.

وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن گفت “دیدار خادم حرمین شریفین در تعمیق همکاری های راهبردی بین دو کشور بسیار مؤثر بوده است و ژاپن در راستای اجرای چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان –ژاپن حرکت خواهد کرد”. او افزود “ژاپن از کلیه تجارب خود به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی و توسعه محور مد نظر در این چشم انداز استفاده می کند.”

از سوی دیگر، وزارت بهداشت عربستان سعودی و وزارت بهداشت و کار و رفاه ژاپن یادداشت همکاری در زمینه بهبود خدمات بهداشتی امضا کردند.

وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی عربستان سعودی و وزارت اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن یادداشت همکاری در زمینه شیرین سازی آب امضا کردند.

وزارت کار و توسعه اجتماعی عربستان سعودی و وزارت بهداشت و کار و رفاه ژاپن یادداشت همکاری در بخش کار و توسعه منابع انسانی امضا کردند