شیخ حمدان بن راشد : جوانان شرط بندی آینده ما هستند

HASSEN

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولی عهد دبی گفت امارت دبی بخشی جدایی ناپذیر از داستان موفقیت جوانان، تحت عنوان «دولت امارات متحده عربی» است.

شیخ حمدان بن راشد در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد که دبی در راه توسعه و نوسازی در بخش های مختلف گام بر می دارد، و چیزی که آن را برای برای رسیدن به «رتبه اول» در تمامی زمینه ها آماده می کند، ادامه تلاش یا همان اهداف آینده نگری «طرح ۲۰۲۱ دبی» است که در روزهای گذشته مطرح شد.

وی افزود که طرح ۲۰۲۱ دبی به جهت تکمیل «چشم انداز اهداف» امارت دبی می باشد، و نشانه های برجسته کلیدی را «برای سفر ما به سوی توسعه بیشتر و پیشرفت ، طی ۷ سال آینده» قرار می دهد. وی پس از آنکه دولت امارات «راه پیشرفت» را در پیش گرفت، «دلایل منحصر بودن دبی را یک راز »، ندانست.

وی همچنین جوانان را موتور محرک اصلی، و ستون اساسی در راه توسعه دانست و گفت: «اگر حال جوانان نکو شود، تلاشهای توسعه درست از آب در آمده و به ثمر خواهد نشست، و شرط بندی بر جوانان همیشه باقی خواهد ماند».