پسر شاه: منافع مشترک ما با عرب ها بیش از آن است که ما را از هم جدا کند

شاهزاده رضا پهلوی: پیش از خمینی چیزی به نام جنگ مذهبی بین شیعه و سنی شنیده نمی شد!

شاهزاده رضا پهلوی: پیش از خمینی چیزی به نام جنگ مذهبی بین شیعه و سنی شنیده نمی شد!

رضا پهلوی ولیعهد ایران، و پسر محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، که طی انقلاب سال ۱۹۷۹ به رهبری آیت الله خمینی سرنگون شد، رژیم آخوندی تهران را مسؤل کشمکش های مذهبی در منطقه دانست که به علت وقوع «انقلاب» در ایران و تصمیم به صادر کردن آن به خارج صورت می گیرد.

رضا پهلوی، که در تبعید به سر می برد، در گفتگویی مفصل با «الشرق الأوسط» با ابراز علاقمندی به بازدید از کشورهای عربی، گفت: «منافع و اهداف مشترک بیش از آنکه ما را از هم دور کند، ما را به هم پیوند می دهد، به خصوص اگر بخواهیم شکوفایی و ثبات را در منطقه به وجود آوریم». وی افزود: «بزرگ ترین معظلی که کل منطقه را به آشوب کشاند ناشی از همان عناصر موجود در منطقه است، که یکی از آنها رژیم آخوندهای ایران است که از همان ابتدا تصمیم گرفت برای سلطه جویی، با ایجاد تنش، جنگی بین شیعه و سنی راه بیندازد». وی همچنین گفت: «هر بار که سخنی درباره مشارکت دادن رژیم ایران در نبرد ضد سازمان داعش از غربی ها می شنوم، سرم را به دیوار می کوبم. چگونه می توانند به این شکل فکر کنند؟ … افراط گرایی یکی است و هدف آن یکی است».

رضا پهلوی از دنیا خواست که فریب رژیم ایران را نخورند، و گفت که وی نامه ای به نمایندگان مجموعه «۵+۱» که با ایران در خصوص برنامه هسته ای آن مذاکره می کنند فرستاده است و از آنها خواسته است که مذاکرات شامل همه مردم ایران باشد و پرونده هایی مانند نقض حقوق بشر، و زندانیان سیاسی در این مذاکرات قرار داده شوند. وی همچنین خواستار سرنگونی نظام شد، البته نه از طریق دخالت خارجی و یا خشونت، بلکه از طریق نافرمانی و شورش و همچنین فشارهای خارجی.

رضا پهلوی در مورد این سؤال که حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه اش، از میانه روها هستند، اظهار شک و تردید کرد و گفت: «هر کسی که در راستای منافع این رژیم گام بردارد را پیرو آن می دانم. چیزی به نام اینکه کسی کمتر از دیگری کمونیست است وجود ندارد. آنها با احمدی نژاد چه تفاوتی دارند؟ در نهایت همه این ها به رژیم خدمت می کنند».