خلیجی ها سرآمد سازمان بین الملل در ارائه کمک ها

عبد الرقیب سیف فتح وزیر اداره محلی دولت یمن

عبد الرقیب سیف فتح وزیر اداره محلی دولت یمن

عبد الرقیب سیف فتح وزیر اداره محلی دولت یمن از غیاب سازمان ملل متحد در صحنه امداد رسانی در یمن و سکوت آن که مانع کار بشردوستانه در کشور می شود، انتقاد کرد. وی افزود که خلیجی ها به ویژه مرکز امداد رسانی ملک سلمان، سرآمد سازمان ملل در کمک رسانی به مردم یمن بودند.

عبد الرقیب سیف فتح به «الشرق الأوسط» گفت: «از آغاز بحران سیاسی که علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق و شبه نظامیان حوثی وابسته به او، مسبب آن بودند، کشورهای خلیج در پشتیبانی از مردم یمن پیشقدم بودند و ما امیدوار بودیم با شدت گرفتن این فاجعه سازمان ملل متحد از طریق سازمان های خود در کار امداد رسانی وارد شود».

سیف فتح که رئیس کمیته عالی امداد رسانی نیز می باشد ذکر کرد: « سازمان های امداد رسانی وابسته به سازمان ملل متحد همیشه اوضاع امنیتی را بهانه می کند ولی ما از آن ها می خواهیم در بیانیه ای روشن نام نهادی که فعالیت آن ها را داخل یمن مختل می کند را اعلام کنند، حتی اگر این نهاد، دولت مشروع یمن باشد».

سیف فتح به محاصره استان تعز از سوی نیروهای صالح و شبه نظامیان حوثی اشاره کرد و گفت: «از ده ماه پیش، هیچ کس غیر از سازمان امداد رسانی ملک سلمان نتوانسته است به این استان تحت محاصره برسد».