المشنوق به «الشرق الأوسط» تلاش برای انسجام ملی از طریق گفت و گو بین حزب الله و المستقبل ادامه دارد

دو خانم لبنانی گریه کنان به هنگام تشییع قربانیان طرابلس در روز گذشته (آ.ف.ب)

دو خانم لبنانی گریه کنان به هنگام تشییع قربانیان طرابلس در روز گذشته (آ.ف.ب)

نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان تأکید کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص انفجار دو روز گذشته در قهوه خانه ای در منطقه جبل محسن، در شهر طرابلس در شمال لبنان، نشان می دهد که سازمان «داعش» در آن دست دارد. المشنوق به «الشرق الأوسط» گفت: «با پیگیری ارتباطات و تماسها روشن شده است که «داعش» مربع مرگ جدیدی تشکیل داده است که از جرود شهرک عرسال در لبنان تا اردوگاه عین الحلوه در فلسطین و از زندان رومیه (شرق بیروت) تا عراق و رقه امتداد دارد».

وی افزود : «ما کاملاً یقین داریم که (داعش)برای ورود به معادلات لبنان برنامه ریزی کرده است، ولی ما اولاً از طریق انسجام داخلی و مقابله امنیتی و ثانیاً از طریق هماهنگی بین دستگاههای امنیتی و نظامی، با آن ها مقابله خواهیم شد». وی اشاره کرد: «تلاش برای انسجام ملی هم اینک از طریق گفتگوهای کنونی بین (حزب الله و جنبش المستقبل) ادامه دارد و بازدید من از منطقه جبل محسن (که اکثریت علوی دارد) و گفتگوی نرم سیاسی که نشان دهنده گفتمان لبنانی می باشد در همین راستا است».

در این میان، پس از آرامشی که بیش از ۴ ماه از آغاز اجرای طرح امنیتی طول نکشید، و با حالتی از ترس و اضطراب از بازگشت حوادث امنیتی، منطقه جبل محسن، اجساد ۹ قربانی انفجارهای انتحاری را تشییع کرد.

در همین راستا، گزارشهای رسیده از اقدامات «حزب الله» برای اجرای تدابیر امنیتی شدید و بی سابقه در مناطق تحت کنترل خود از ترس هدف قرار گرفتن مجدد، حکایت دارد.