وزیر دفاع مصر بر توسعهٔ سیستم آموزش نظامی تاکید کرد

فارغ‌التحصیلی دانشجویان نظامی سعودی و دیگر کشورها از مصر

محمد زکی وزیر دفاع مصر و فرماندهٔ کل نیروهای مسلح متعهد شد که این کشور اهتمام به سیستم آموزشی دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی را ادامه دهد.
به گزارش الشرق الاوسط، وی روز گذشته در جشن فارغ‌التحصیلی دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی بر اهمیت نیروهای مسلح به توسعهٔ آموزش نظامی به عنوان عرصهٔ ایده‌های نظامی پیشرفته که متناسب با شرایط زمانه و توانا ساختن نسل‌ها در نوآوری و ابتکار و هم‌سویی با تحولات تکنولوژی است تأکید کرد.
وی مهارت، تجربه، ارزش و اصولی که دانشجویان در دورهٔ آموزش فرا گرفته بودند و آنها را در ادامهٔ آموزش تخصصی یاری می‌کند، تحسین کرد.
گفتنی است روز گذشته در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه‌های نظامی مصر ۱۱۵ نیروی جنگی، ۷۳ نیروی دریایی، ۸۸ نیروی هوایی، ۶۰ نیروی فنی نظامی، ۵۰ نیروی دفاع هوایی، ۵۰ نیروی آموزشگاه فنی از سودان، بحرین، سعودی، یمن، فلسطین، صومالی و… فارغ‌التحصیل شدند.