بیروت – الشرق الاوسط

جبران باسیل وزیر امور خارجه دولت موقت لبنان روز جمعه (۱۸ ژانویه-۲۸ دی) خواستار بازگشت عضویت سوریه به اتحادیه عرب شد.
باسیل در نشست وزرای امور خارجه و اقتصاد عرب در بیروت افزود «سوریه باید به آغوش کشورهای عرب بازگردد تا جلوی ضربه بیشتر به خودمان و سوریه را بگیرم. سوریه باید به آغوش کشورهای عرب برگردد و نباید سوریه را به سوی تروریسم هدایت کنیم.»