دیپلمات های بازگشته از تهران: از مقامات ایرانی وعده حفظ امنیت گرفتیم اما آن ها پایبند نبودند

بازگشت هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی از ایران به فرودگاه ریاض – عکس از سعد الدوسری

بازگشت هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی از ایران به فرودگاه ریاض – عکس از سعد الدوسری

روز گذشته اعضای هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، پس از تعرض به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد، وارد ریاض شدند.

شاهزاده خالد بن سعود بن خالد، وکیل وزارت خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی گفت: «وزارت خارجه برای بازگرداندن اعضای هیئت دیپلماتیک به ریاض برنامه ای قرار داده بود». وی توضیح داد که برخی از عربستانی ها هنوز در ایران هستند. وی تأکید کرد که وزارت خارجه برای بازگشت آن ها برنامه هایی قرار داده است.

شاهزاده خالد بن سعود برخی از جزئیات حمله به سفارت را تبیین کرد و گفت: « هنگام حمله به سفارت سه نفر همراه نیروهای امنیتی عربستان سعودی بودند و آن ها توانستند هنگام یورش به ساختمان از درب های خروج اضطرای خارج شوند». وی افزود: «حمله به سفارت عربستان  سعودی هرج و مرج نبود، بلکه بر اساس سازماندهی  محکم و برنامه ریزی شده از نهادهای رسمی ایران صورت گرفت». وی تأکید کرد که عربستان سعودی در این زمینه شواهدی در دست دارد که آن را ثابت می کند.

سفیر اسحاق العرینی، سرکنسولگری عربستان سعودی در تهران نیز به نوبه خود گفت: «تظاهرات ابتدا در تعداد اندک آغاز شد». وی ادامه داد: «ما به مقامات ایران در این باره اطلاع دادیم و وعده های شخصی از مقامات ارشد ایران مبنی بر حمایت کامل از مؤسسات هیئت دیپلماتیک و حفظ سلامت آن ها گرفتیم، اما متأسفانه این گونه نشد و آن ها به وعده خود پایبند نبودند». العرینی افزود: «سپس تجمعات دیگری به سفارت آمدند، و تظاهرات گسترده شد». وی توضیح داد که نگهبانان وظیفه خود را در حمایت لازم از مقر سفارت انجام ندادند تا این که حمله با شکستن پنجره ها و پرتاب مواد آتش زا آغاز شد، و برق خانه های مسکونی برای مدت زمانی قطع شد». وی همچنین اشاره کرد که حمله کنندگان دارایی های سفارت را به طور کامل به سرقت بردند و خودروها را آتش زدند و بسیاری از آن ها را سرقت کردند.

وی تبیین کرد: «اعضای هیئت دیپلماتیک در فرودگاه نیز به هنگام بازرسی چمدان ها با دشواری هایی روبه رو شدند».