تلاش برای تأکید برنقش محوری سعودی در جهان

استراتژی‌های اقتصاد دانش بنیاد برجسته‌ترین محور

ریاض: فتح‌الرحمن یوسف
همایش آینده سرمایه‌گذاری با شرکت وسیع کارشناسان و مدیران پیشگام سراسر جهان دربخش‌های هوش‌های مصنوعی و تحولات رایانه‌ای فردا سه شنبه فعالیت خود را آغازمی‌کند. این درحالی است که محیط سرمایه‌گذاری در سعودی شاهد اصلاحات جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف است.
همچنین این همایش زمانی آغاز می‌شود که اقتصاد سعودی رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند و ذخایر پولی آن به ارزش ۱٫۸تریلیون ریال(۴۸۰ میلیارد دلار) و رشدی معادل ۱٫۴درصد وضعیت مطلوبی دارند. مسئله‌ای که برنقش و اهمیت محوری ریاض در جهان و در بخش سرمایه‌گذاری و اقتصاد تأکید می‌کند.
طلعت حافظ سخنگوی بانک‌های سعودی و دبیرکل افزایش آگاهی‌های بانکی در تماسی با الشرق الاوسط گفت، کشور سعودی نشان داد توان و صلاحیت بالایی در تشویق سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه جذب سرمایه چه در بخش نفت، صنایع شیمیایی یا صنایع خدمات پشتیبانی و غیره دارد…. او در ادامه گفت« اقتصاد سعودی گام‌های محکمی به سمت اقتصاد دانش بنیاد و انتقال تکنولوژی برمی‌دارد و مدیران آن تلاش می‌کنند در اقتصاد و توسعه ترکیب درآمدها تنوع ایجاد کنند. همه این گام‌ها در همآهنگی با چشم‌انداز ۲۰۳۰ با تمرکز بر بخش درآمدهای غیر نفتی است که هماکنون به بالای ۳۰ درصد رسیده است».
حافظ توضیح داد، اصلاحاتی که اخیرا محیط سرمایه‌گذاری در سعودی شاهد آن بود بسیار تشویق کننده و جذاب است، به گونه‌ای که در نظام سرمایه‌گذاری خارجی و نظام مالیاتی حاکم برشرکت‌های خارجی تجدید نظرشد و به روش‌های جمع‌آوری مالیات رسیدگی شد. او اشاره کرد که هماکنون مالیات در جهان به شکل رقابتی درآمده است.
حافظ یادآورشد، اکنون سرمایه‌گذار خارجی از همه مزایای سرمایه‌گذار داخلی برخوردار می‌شود. او همچنین گوشزدکرد که سمت و سویی که سعودی اکنون گرفته تقویت تکنولوژی و هوش صنعتی و صنایعی است که براقتصاد دانش بنیاد متکی هستند. و به نظر حافظ همه اینها نشان دهنده آینده‌ای روشن در فضای تشویق‌گر سرمایه‌گذاری است.
از سوی دیگر دکتر عبدالرحمن باعشن، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی «شروق» در جازان به الشرق الاوسط گفت، همایش آینده سرمایه‌گذاری که فردا کار خود را در ریاض آغاز می‌کند، با توجه به اندیشه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خلاقانه و مدرن، محیط سرمایه‌گذاری سعودی را تقویت می‌کند بدین امید که کشور سعودی گام‌های بزرگ و کارهای مهمی برای تشویش سرمایه‌گذار خارجی برداشت و انجام داد تا موجب شود سرمایه‌های خارجی بیشتری به سمت بازار سعودی سرازیر شوند.
همچنین باعشن گفت:« مملکت سعودی برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیاد تلاش می‌کند. این نشانه دوران جدید و نشانه پیشرفت و تمدنی که به شکل وسیعی بر ابتکار و اندیشه مبتنی است».
در همین راستا خالد الظاهر مدیر اجرایی شرکت« اکسنچر» در سعودی به الشرق الاوسط گفت، طرح‌هایی به منظور تحقق تحول رایانه‌ای، اقتصاد دانش بنیاد ، تقویت شهرهای هوشمند و هوش صنعتی وجود دارد که کشور سعودی قصد دارد در مدت زمان ۱۵ سال آینده تا سال ۲۰۳۵ رقمی معادل دویست میلیارد دلار از آن کسب درآمد کند.
به گفته الظاهر در سایه تمرکز و تأکید روبه افزایش دولت بر ابتکار و تکنولوژی برای به پیش راندن چرخ توسعه و از طریق ایجاد فضای مناسب خدمات و راه حل‌های حرفه‌ای در زمینه برنامه ریزی استراتژیک، تحول رایانه‌ای منبع مهمی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ مملکت سعودی خواهد بود.