کماندوهای ویژه پلیس اروپا بزرگترین مانور ضد تروریستی خود در کشور هلند را به منظور مقابله با موارد تهدید جدی آغاز کرده‌اند.

به گزارش الشرق الاوسط، متخصصانی از ۳۰ کشور اروپایی در هلند مشترکا در هفت سناریو موارد جدی حملات بزرگ بین المللی مانند گروکانگیری، ربایش هواپیما و حملات تروریستی و بمب گذاری ها را تمرین می کنند.

پلیس اروپا (یوروپل) در لاهه هلند اعلام کرد که این مانور چند روزه همکاری ها در این زمینه ها را آزمایش می کند.

هم زمان «یوروپل» یک توافق نامه همکاری با واحدهای پلیس ۳۱ کشور اروپایی را امضا کرده است.

کاترین د بول رئیس یوروپل در لاهه اعلام کرد که همکاری تنگاتنگ و هماهنگی واحدهای ویژه با توجه به خطر روزافزون ترور و تهدیدهای روزافزون از طرف جنایت های سازمان دهی شده امری غیر قابل اجتناب و ضروری است.

هربرت کیکل وزیر کشور اتریش هم که به عنوان رئیس دوره ای فعلی اتحادیه اروپا مطرح است و این قرارداد را امضا کرده از یک اعلام مبارزه با تروریسم بین المللی و جنایات سازمان دهی شده سخن گفت.