معترضان از سیاست “فقیر نگه داشتن مردم” انتفاد کردند

 

سعید بوحجه رئیس پارلمان الجزایر، گروه‌های مخالفان را که خواستار کنار رفتن عبدالعزیر بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر از حکومت به بهانه ناتوانی جسمی شده‌اند را مورد هجوم قرار داده و گفت که موفقیت‌هایی که الجزایر در دوره حکومت بوتفلیقه در همه زمینه ها بدست آورد را نمی‌توان کتمان کرد.

بوحجه دیروز در سخنان خود به مناسبت شروع دوره‌های معمول “پارلمان ملی” گفت که الجزایر ۲۰ سال گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشت و تا قبل از به حکومت رسیدن بوتفلیقه ۱۵۰ هزار شهید داد. به همین دلیل پاسخ کسانیکه حکومت را زیر سوال میبرند را باید داد.

وی همچنین در جواب احزاب مخالف که خواستار “دوره انتقالی” هستند گفت که دموکراسی در کشور حاکم است و رسیدن به قدرت منوط به قانون و خواسته مردم صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد که کشور توانسته است امروزه از دوره کشت و کشتار و تخریب و انزوای جهانی فاصل گرفته و تبدیل به حکومتی مردمی شود.

وی همچنین عنوان کرد که ما باید به خدمات بوتفلیقه که تمام عمر خود را در دفاع از آزادی ملت الجزایر گذراند و کشور را از یک بحران بزرگ نجات داد و آتش فتنه را فرونشاند، اعتراف کنیم.

شایان ذکر است که سه حزب اسلامی پارلمان الجزایر «حرکه النهضه»و«جبهه العداله والتنمیه» و«حرکه البناء الوطنی» در بیانیه‌ای مشترک خواستار تشکیل کمیته تحقیق پارلمانی در خصوص وضعیت بهداشتی الجزایر شدند، بخصوص بعد از انتشار وبا که منجر به کشته شدن سه شهروند در هفته‌های گذشته شد و نگرانی مردم را دی پی داشته است.

آنان همچنین بر زیاد شدن مالیات اعتراض کرده و از سیاست حکومت که باعث فقیر شدن مردم کشور می‌شود و در مقابل باعث پولدارتر شدن بعضی‌ها شده است انتقاد کرده و خواستار همکاری در زمینه اصلاحات سیاسی واقعی و مبارزه با فساد شده‌اند.