1427228162850968300_0

با وجود اینکه جامعه ورزشی عربستان به صحبت های یکی از شاهزادگان که کلماتی زشت و ناپسند و نژاد پرستانه به کار برده بود واکنش نشان داد ، اما ملک سلمان شخصاً امر حسابرسی آن شاهزاده را پیگیری کرد و دستور مجازات وی را صادر کرد!

طی دو هفته گذشته این سومین پیام دولت بر ضد تفرقه و تبعیض میان اقشار مختلف جامعه بود؛ بار اول به توییت یک کارمند دولتی در صفحه توییتر بود، و بار دوم بر ضد بکار بردن تبعیض نژادی در استخدام کردن بود. با وجود اینکه برخورد نظام حاکم با مسئله تبعیض و نژاد پرستی کاملاً روشن و شفاف است اما برخی کارهای فردی، و احیاناً دسته جمعی، همچنان در بین ما وجود دارد و با تحریک رسانه ها رو به افزایش است، تمام این ها باعث ضرورت موضع گیری قوی دولت برای حمایت از همه شهروندان خود، و همچنین حمایت از افراد مقیم در کشور، می شود. دخالت به جای دولت است که جهت گیری درست اخلاقی را مشخص می کند. دولت تنها به قوانینی که ممکن است برای برخورد با تخلفات اجتماعی قابل اجرا نباشند اکتفا نمی کند.

ملک سلمان بن عبدالعزیز با این پیام خود، قاعده اصلی حقوق و وظایف بین دولت و شهروندان و همه اجزای تشکیل دهنده جامعه را پایه گذاری می کند. او این کار را با مجازات یکی از افراد خانواده سلطنتی آغاز کرد تا پیام روشن و واضحی را بر ضد تبعیض و نژاد پرستی بدهد و بگوید که میهن بالاتر و بزرگتر از همه اختلافات است. این تنها یک قانون نیست بلکه در عمق اخلاق ما وجود دارد. پیشینیان ما به علت دین داری و اخلاق نیکو، هرگز اهانت و توهین به دیگران را نمی پذیرفتند و اصطلاح «عیب بودن»، اصطلاحی بزرگ تر از قوانین دولتی بود، اما این آداب و رسوم با گذشت زمان در حال کم رنگ شدن است.

ما درک می کنیم که امروزه هیچ جامعه ای خالی از نژاد پرستی نیست؛ بلکه این موضوع در کشورهای مدرن شایع شده است. متأسفانه هر چه جامعه متمدن تر می شود، تبعیض و نژاد پرستی در بین افراد آن بیشتر نمایان می شود، و این طور نیست که به گمان بعضی ها، تمدن باعث پالایش جان و روان آدمی می شود. البته راه های زیادی برای مقابله با نژاد پرستی وجود دارد. بهترین اسلحه برای مقابله با تبعیض در هر جامعه، قبیله، طایفه، جنسیت و ملیت، فرهنگ سازی هدفمند است. از بین بردن تفاوت ها نیازمند برنامه های فرهنگی دراز مدت است که روح میهن پرستی را تقویت کند و نژاد پرستی را در تمامی سطوح آن از بین ببرد. باید برای از بین بردن تبعیض و مقابله با نژاد پرستی در همه نهادها، رسانه ها، مدارس و مشاغل، برنامه ای اصولی به اجرا گذاشته شود. در بسیاری از کشورها مجازات برخورد با کسانی که اتهام تبعیض و نژاد پرستی بر ضد آن ها ثابت شود، سنگین تر شده است. این مجازات ها در مرحله اول نهادها را شامل می شود، مانند باشگاههای ورزشی و شرکت ها؛ زیرا جرایم کارکنان و یا تماشاگران آنها، به حساب آنها گذاشته می شود. بدین صورت که تخلفات فردی بر همه گروه واقع می شود زیرا آنها به اندازه کافی برای رهایی از نژاد پرستی بین کارکنان و یا گروه خود تلاش نکرده اند. تمام کسانی که به عمل تبعیض و یا زشتی نژاد پرستی روی می آورند از اراذل و اوباش و افراد نادان نیستند، بلکه این امر را در میان اقشار تحصیل کرده و پولدار هم می بینیم، زیرا به عادت هایی تبدیل شده که هر روز بیشتر گسترش می یابند، و با مرور زمان به شیوه هایی قابل قبول و یا «زورگویی» اجتماعی تبدیل شدند که در برابر آن ها سکوت شده است.

رسانه ها، از جمله وسایل ارتباط جمعی، نقش بزرگی در انتشار و یا مقابله با تبعیض دارند. علاوه بر این همه چیزهایی که منتشر و یا پخش می شوند باید زیر میکروسکوپ قرار بگیرند و خطا کاران مورد محاسبه قرار بگیرند. این کارها بلأخره باعث پاکسازی جامعه از این گونه پلیدی ها می شود که میان مردم شکاف ایجاد می کنند و اجازه حمله و اهانت به دیگران را می دهند.

نژاد پرستی شامل تبعیض بر ضد بیگانگان نیز می شود و باعث توجیه اتهامات ظالمانه به آنها می شود. ناسزا گویی و حملات لفظی بر ضد بنگالی ها و اتیوپی ها و دیگران، به علت جرایمی که برخی افراد این جوامع مرتکب شده اند، تجاوزی آشکار به اکثریت بی گناه این جوامع است. ما در نتیجه تبلیغات منفی رسانه های غیر مسؤل، نمی توانیم میزان ظلم و ستمی که به این افراد در طول زندگیشان می رسد را احساس کنیم. همه را یکسان دیدن، نژاد پرستی نفرت آوری است. هر کس از ما که در خارج زندگی کرده باشد، خطر این شیوه ها و اشتباهات را می داند و درک می کند. زیرا به تحریک افراد ساده لوح بر علیه دیگران منجر می شود و به آسیب پذیرترین قشر جامعه و درماندگان بیشترین ظلم و ستم را روا می دارد.