ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور مکزیک پس از تبادل مدال در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور مکزیک پس از تبادل مدال در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

جلسه مذاکرات روز گذشته عربستان سعودی و مکزیک در ریاض با امضای نه توافقنامه ، یادداشت تفاهم و برنامه همکاری فنی بین دو کشور پایان یافت. ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و انریکه پنیا نیتو رئیس جمهوری مکزیک شاهد امضای این توافقات بودند. دو طرف در این نشست روابط دو جانیه و راه های همکاری بین دو کشور دوست و آخرین تحولات در صحنه بین المللی را مورد بحث قرار دادند.

پادشاه عربستان سعودی، «گردنبند ملک عبدالعزیز» را، که به رهبران و سران کشورها اعطا می شود، به رئیس جمهور مکزیک عطا کرد در همین حال نیتو رئیس جمهور مکزیک نیز مدال «عقاب استیک» را برای قدردانی به پادشاه عربستان سعودی داد.

اما در خصوص توافقنامه ها و یادداشت های تفاهم، دو طرف پیش نویس همکاری در زمینه گردشگری امضا کردند که شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبد العزیز رئیس اداره کل گردشگری و میراث ملی از جانب عربستان سعودی، و کلودیا رویزماسیو وزیر خارجه مکزیک آن را امضا کردند. توافقنامه همکاری امنیتی در زمینه جرم و جنایت سازمان یافته برون مرزی بین دو کشور  نیز توسط شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی، و وزیر خارجه مکزیک به امضا رسید. علاوه بر این توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی و پروتکل همراه آن، و یادداشت تفاهمی در زمینه انرژی، و یادداشت تفاهمی میان صندون توسعه عربستان سعودی و بانک ملی برای تجارت خارجی مکزیک نیز به امضا رسیدند.