الیویر مارتین، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران (سمت راست)، و اوا پوهار، همانگ کننده امور حمایتی و جستجو

الیویر مارتین، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران (سمت راست)، و اوا پوهار، همانگ کننده امور حمایتی و جستجو

الیویر مارتین، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، که به تازگی ماموریت خود را در تهران آغاز کرده از ادامه پی گیری پرونده مفقودین جنگ ایران و عراق خبر داد و گفت: آمار مفقودین جنگ ایران و عراق بسیار بالاست که می توان به رقم شصت هزار نفر اشاره کرد.

الیویر مارتین که به تازگی ماموریت خود را در تهران آغاز به کار کرده و پیش از این در دفاتر عراق و افغانستان مامور بوده در آغاز صحبتش ضمن اشاره به علاقه خود به رسانه ها گفت : این نشست را یک کنفرانس خبری ندانید. بلکه من مایلم تعامل بیشتری با رسانه ها داشته باشم و گفت و گوی رسانه ای با هم صورت دهیم.

رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران هدف اصلی خود را در ایران ارتقای فعالیتهای بشر دوستانه و ادامه دهنده راه همکارانشان در گذشته دانست.

وی که اصالتا سویسی است و بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در کمیته بین المللی صلیب سرخ را دارد بودجه کمیته را برای سال ۲۰۱۴ در مناطق عملیاتی بیش از یک میلیارد فرانک سویس اعلام کرد. که این بیشترین بودجه ای است که کمیته بین المللی صلیب سرخ تا به حال داشته است.

الیویر مارتین با اشاره به این نکته که کمیته بین المللی صلیب سرخ تا کنون در افغانستان ۸۲ و در عراق ۶۰ میلیون فرانک سوئیس صرف کرده است گفت : ایران کشور با ثباتی است و نقش جدی در منطقه دارد . بودجه مربوط به ایران ۴ میلیون فرانک سوئیس است.

به گزارش ایرنا، وی یکی از مهمترین فعالیتهای خود را در تهران ادامه پرونده مفقودین جنگ ایران و عراق توصیف کرد و گفت: “با جمعیت هلال احمر این کار همچنان ادامه دارد. متاسفانه آمار مفقودین جنگ ایران و عراق بسیار بالاست که می توان به رقم شصت هزار نفر اشاره کرد. همچنین ما در پی آگاهی رسانی درمورد خطرات مین ها جنگی هستیم و همچنان به خانواده مهاجرین جنگی هم کمک می کنیم.”

ترویج فعالیتهای بین المللی حقوق بشر دوستانه با حمایتهای جمعیت هلال احمر و کمیته بین المللی حقوق بشر دوستانه از دیگر فعالیتهای ماست.

الیویر مارتین درمورد فعالیتهای کمیته بین المللی صلیب سرخ در جنگ سوریه گفت : “جنگ در سوریه با تلفات بسیار همراه بوده و هر کدام از طرفهای درگیر سعی می کنند آماری را که خودشان تمایل دارند اعلام کنند. اما به نظرم آمار بسیار بالاست و اگر به عنوان یک خبرنگار در منطقه حضور داشته باشید قطعا متوجه می شوید که با جنگ تمام عیار و با تلفات بالایی رو به رو می شوید.”

وی با اشاره به نگرانی خود از اینکه میزان تخریب در سوریه بسیار بالاست و درد و رنج و مجروحیت و معلولیت در آن ادامه دارد گفت : “این جنگ متاسفانه گریبان کشور را گرفته و به نحوی تبدیل به درگیری قومی شده و بازسازی را نیز در این کشور با مشکل رو به رو کرده است. خشونت و درگیری در این کشور به حدی بالاست که تحقق صلح را در آن با مشکل رو به رو کرده است.”

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران مشکل سوریه را سیاسی توصیف کرد و گفت: “من راه حلی خاصی برای آینده آن نمی بینم. اما تا راه حل سیاسی برای آآن طرح نشود راه حل بشر دوستانه نیز بسیار سخت خواهد بود.”

وی با اشاره به این نکته که با آقای ظریف وزیرامورخارجه ایران درباره سوریه گفت و گو داشته و سعی کرده فعالیتهای بشردوستانه را در آنجا به پیش ببرد گفت : “تا کنون نزدیک به ۱۰۱ ملییون فرانک سوئیس در سوریه هزینه شده و شاید این رقم بالاتر هم برود.”