تلاش برای جداکردن لبنان از منطقه و ایجاد اضطراب امنیتی

بیروت: نذیر رضا

همزمان با برگزاری نشست توسعه اقتصادی سران عرب در لبنان، حزب‌های راست‌گرا و نیروهای جامعهٔ مدنی با تظاهراتی که ظهر یکشنبه شروع می‌شود پیام‌هایی را برای هیئت‌های شرکت کننده در این همایش می‌فرستند.
به گزارش الشرق الاوسط، این نشست فردا یکشنبه تحت عنوان «شکوفایی از عوامل صلح است» شروع می‌شود و در راستای تأکید بر ضرورت اهمیت بخشی به مسائل توسعه، اقتصاد، حمایت از تلاش‌های بررسی دلایل ریشه‌ای تنش‌ها برای تضمین عدم سوءاستفاده از آنها و رسیدن به راه‌حل‌های پایدار است.
همزمان با این همایش، فردا ظهر یک راهپیمایی تحت عنوان «همه ما به خیایان می رویم» به دعوت حزب کمونیست لبنان برگزار می‌شود که بر اساس بیانیهٔ حزب کمونیست در رد سیاست‌های غارت، انحصار و طرد کردن است.
این بیانیه روز سه شنبه صادر شد و در خصوص ضرورت مقابله با این سیاست از طریق ریختن به خیابان‌ها بود.
از نظر بکر الحجیری عضو حزب «المستقبل» تظاهرکنندگان شعارهایی برای تصمیماتی ادعایی در کشوری سر می‌دهند که دولتی در آن وجود ندارد.
وی این شعارها را باعث ایجاد شور بیشتر در خیابان‌ها در جهت جذب تظاهرکنندگان و ارسال پیامی به شرکت‌کنندگان در این نشست دانست مبنی بر اینکه لبنان حکومتی ناموفق است و ما شریک کشورهای عربی نیستیم.
الحجیری این شعارهای احتمالی و همزمانی راهپیمایی با برگزاری نشست را عملیاتی برای جدا کردن لبنان از منطقه دانست که به اقدامات سیاسی داخل آن که هم‌سو با آنهاست اضافه می‌شوند.
وی ضمن تشکر از تصمیم کشورهای عربی برای برگزاری این نشست در لبنان علیرغم تهدیدات و تنش‌ها و همچنین اکتفای بخش بزرگی از آنها به مشارکت در سطح وزیر، تأکید کرد نیروهای امنیتی تمام تلاش‌های خود را برای حمایت از این نشست عربی می‌کنند و هرگونه به خیابان ریختن به مثابهٔ ایجاد خلل در کار آنها است.
وی خواستار بازگشت به قانون و قانمداری کرد تا برای تلاش‌هایی که برخی‌ها در جهت کودتا علیه دولت و نیروهای امنیتی می‌کنند حدی گذاشته شود؛ چرا که نیازمند برخورد جدی در جهت دفاع از حکومت و اثبات وجود آن است.