گالوپ

گالوپ

موسسه نظرسنجی گالوپ امروز چهارشنبه ۱۵ آبان نتایج نظرسنجی جدیدی از ایرانیان را منتشر کرده است.

طبق این نظرسنجی ۸۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند که به سبب تحریم‌ها وضعیت معاش و زندگیشان ضربه خورده است و ۵۰ درصد از این جمعیت این ضربه را «بسیار بزرگ» توصیف کرده‌اند.

در گزارش گالوپ آمده، با وجود تاثیر منفی تحریم های بین المللی بر زندگی روزمره ایران، اکثر ایرانیان همچنان خواستار ادامه برنامه هسته‌ای این کشور هستند.

در سایت موسسه گالوپ اعلام شد، ۴۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی آمریکا را مسئول اصلی تحریم‌ها خوانند. از سوی دیگر ۱۳ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، دولت ایران و ۹ درصد هم اسرائیل را در رتبه های بعدی مسئول تحریم‌های کنونی علیه ایران می دانند.

همچنین در این گزارش اعلام شده که ۶ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی دولت های اروپایی را در به‌وجود آمدن تحریم‌ها علیه ایران مقصر می‌دانند. همچنین ۶ درصد نیز سازمان ملل را مسئول تحریم ها خواندند. و ۱۶ درصد هم اعلام کرده‌اند نمی‌دانند مسئول اعمال تحریم‌ها علیه ایران کیست.

با وجود آن که خسارت های اقتصادی تحریم های ناشی از فعالیت های هسته ای بسیار بالا بوده است، دو سوم ایرانیان (قریب به ۶۸ درصد) می گویند کشورشان باید برنامه هسته ای اش را گسترش دهد.

در گزارش گالوپ آمده درجه حمایت ایرانیان از برنامه هسته ای ایران درباره استفاده نظامی از این برنامه پایین می آید. نزدیک به ۳۴ درصد ایرانیان استفاده نظامی از این برنامه را تایید می کند و بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافق بهره برداری غیرنظامی از برنامه هسته ای ایران هستندم.

موسسه گالوپ مدعی شده میزان حمایت ایرانیان از برنامه هسته‌ای علی‌رغم فشارهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نشان دهنده نقش «ملی‌گرایی» در میان ایرانیان است.

گالوپ اعلام کرد که برای این نظرسنجی در بازه زمانی سه ساله به صورت تلفنی با چهار هزار و ۵۰۵ شهروند بالای ۱۵ ساله ایران مصاحبه کرده است.

گالوپ مدعی شده احتمال خطای این نظرسنجی بین سه تا چهار درصد است.

با توجه به همزمانی انتشار این نظرسنجی و تازه ترین دور مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای عضو گروه ۵+۱، با استقبال رسانه های ایرانی قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان «خواسته ملی هسته ای ایران در نظرسنجی گالوپ،» نوشته است: « این موسسه در جمعبندی نتایج نظرسنجی، ضمن اعلام تاثیر داشتن تحریم ها بر زندگی بیش از ۸۵ درصد مردم و اینکه ۵۰ درصد پرسش شوندگان آن را شدید می دانند، نوشته است: با وجود این فشارها، ۶۸ درصد می گویند که ایران باید به توسعه قدرت هسته ای خود ادامه دهد با آنکه تحریم های فراوانی اعمال شده است.»

خبرگزاری فارس، وابسته یه جناح تندرو، نیز در گزارشی با عنوان « ۶۸ درصد ایرانی‌ها علیرغم تحریم‌ها خواستار گسترش برنامه‌ هسته‌ای کشورشان هستند» نوشته است: «این حمایت مردم ایران از برنامه هسته‌ای کشورشان علیرغم فشارهای بین‌المللی بر حس ملی‌گرایانه مردم ایران در خصوص برنامه هسته‌ای اشان تاکید می‌کند.»