ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از هوانگ کیو آن، نخست وزیر کره جنوبی در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از هوانگ کیو آن، نخست وزیر کره جنوبی در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته با هوانگ کیو آن، نخست وزیر کره جنوبی در جده دیدار کرد. در این دیدار رسمی روابط دو جانبه و راه های توسعه و تقویت همکاری بین دو کشور در تمامی زمینه ها بحث شد.

در این نشست دو جانبه تحولات منطقه ای و جهان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین امضای دو یادداشت تفاهم و برنامه عمل و برنامه اجرایی میان دولت های دو کشور با حضور پادشاه عربستان سعودی و نخست وزیر کره جنوبی به امضا رسید.

این تفاههم نامه ها امضای پیش نویسی برای مذاکرات سیاسی بین وزارتخانه های خارجه دو کشور را شامل شد که به امضای عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و لیم سانگ نام معاون وزیر خارجه کره جنوبی رسید.

در توافقنامه دیگری برنامه اجرایی برای همکاری زمینی میان وزارت خانه حمل و نقل عربستان سعودی و وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی به امضا رسید که از جانب عربستان سعودی توسط سلیمان الحمدان وزیر حمل و نقل، و از طرف کره جنوبی توسط چو یونگ هو، معاون وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل به امضا رسید.